Door Krachtige basiszorg daalt zorggebruik

Door Krachtige basiszorg daalt zorggebruik

Datum: 16 oktober 2017

In de Utrechtse wijk Overvecht werken medische en sociale professionals nauw met elkaar samen volgens een vernieuwende integrale aanpak: Krachtige basiszorg. Dat is meer dan informatie uitwisselen en afspraken maken. Het is een nieuwe manier van kijken, leren en werken van alle betrokkenen. Met als resultaat: de professionals kunnen beter hun werk doen, cliënten plukken de vruchten van hulp op maat en de zorgkosten dalen significant. “De aanpak helpt de bewoner verder.”

Een grote groep bewoners in de Utrechtse wijk Overvecht kampt met een slechte gezondheid, veelal in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. Voor deze groep is samenwerking tussen professionals essentieel.
In de wijkaanpak Krachtige basiszorg werken Overvecht Gezond (samenwerkingsverband eerstelijnspraktijken) en Buurtteamorganisatie Sociaal samen met andere professionals in de wijk om juist voor deze groep afspraken en werkwijzen te ontwikkelen. Het ondersteunt bewoners in Overvecht door te kijken naar wat mensen nodig hebben, om daar een integraal aanbod op af te stemmen.

Samen integrale oplossing van probleem zoeken
De professionals ‘opereren’ in de wijk bewust samen. Met de cliënt gaan ze op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. ‘Als professional ken ik alleen een klein stukje van de puzzel. Met elkaar beschikken we over meer kennis en kunnen we dus veel verder komen”, zegt Nikki Makkes, huisarts en kaderarts GGZ in Overvecht. Betrokken professionals kijken met elkaar mee, spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en hebben indien nodig overleg. Door de medische en sociale hulpverlening beter op elkaar af te stemmen, lukt het vaak wel om complexe, vastgelopen hulpverleningssituaties opnieuw richting te geven. “We zien mooie resultaten, de aanpak helpt de bewoner verder en daar doen we het voor”,  aldus Ingrid Horstik, ontwikkelaar bij de Buurtteamorganisatie Sociaal.

“Met elkaar beschikken we over meer kennis en kunnen we dus veel verder komen”

Bewezen resultaat
Onderzoek wijst uit dat de aanpak van Krachtige basiszorg succesvol is. Een recente businesscase van Zilveren Kruis Achmea toont aan dat het zorggebruik bij de groep mensen mét Krachtige basiszorg afneemt, terwijl het zorggebruik in de controlegroep in 2015 stijgt en daarmee de landelijke trend volgt.

Krachtige Basiszorg zorgt ook voor meer kwaliteit van zorg, blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Belangrijke elementen van Krachtige basiszorg zijn goed onderbouwd. Professionals zijn positief over de 4D benadering (Hertvier Domeinenmodel is een instrument dat zorgverleners kunnen inzetten bij de communicatie met mensen die problemen hebben op meerdere leefgebieden, red.) en de samenwerking. Patiënten waarderen (na uitleg) de aanpak. NIVEL acht het dan ook zeer aannemelijk dat het project leidt tot duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg.

Krachtige basiszorg is geïnitieerd door Overvecht Gezond (het samenwerkingsverband van de eerstelijnspraktijken) en Buurtteamorganisatie Sociaal. En samenwerking vindt plaats met wijkverpleging, GGZ, JGZ, buurtteams jeugd en gezin, wijkspecialisten, paramedici, vitaliteits- en sociale makelaars.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *