Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy

Klachten bij Autoriteit Persoonsgegevens over privacy

Datum: 2 januari 2019

Na de invoering van de AVG, de algemene verordening gegevensbescherming, in mei jl. hebben zo’n 900 mensen  een klacht ingediend over privacy in de zorg. Daarmee komt de zorgverlening er aanzienlijk beter vanaf dan zakelijke dienstverleners, zoals detailhandel en nutsbedrijven. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het afgelopen half jaar zo’n 10.000 klachten ontvangen. 

Mensen trekken vooral aan de bel over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden. Aleid Wolfsen, voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemt het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door een klacht in te dienen. “Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal.”

Over de zakelijke dienstverleners is met 41% het meest geklaagd. Klachten over de IT-sector (12%), de overheid (10%), financiële instellingen (9%) en zorginstellingen (9%) ontlopen elkaar niet zoveel.

Schenden privacyrecht
De meeste klachten (32%) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs, voordat zij gegevens willen verwijderen. Omdat dit in veel gevallen niet mag, heeft de AP via de website de voorlichting hierover uitgebreid.

Begrip ‘grootschalig’ in de zorg
Ook heeft de AP specifiek voor zorgverleners het begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt. De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen interpreteert AP altijd als grootschalig. Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat zij grootschalig persoonsgegevens verwerken als zij van meer dan 10.000 patiënten gegevens verwerken in één informatiesysteem.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *