Kiezende consument, dat is in zorg vaak geen realiteit

Kiezende consument, dat is in zorg vaak geen realiteit

Datum: 27 mei 2015

huisarts_zorgenzHet lijkt erop dat kiezen tussen afgebakende producten niet in de zorg past, stelt Aafke Victoor als zij vrijdag 29 mei aan de Tilburg University promoveert. Het idee van de patiënt als kiezende consument sluit niet helemaal aan bij de werkelijkheid van de zorg; het merendeel gaat naar de voor de hand liggende zorgaanbieder.

“Over het algemeen zijn patiënten namelijk helemaal niet bezig met de keuze van een zorgaanbieder”, verklaart Aafke Victoor. “Daar is ook geen reden voor, omdat ze loyaal zijn en tevreden met de arts die ze verwijst of met de voor de hand liggende zorgaanbieder. Anderen hebben niet eens de mogelijkheid om een actieve keuze te maken, voornamelijk omdat er voor hen geen duidelijk keuzemoment is tijdens hun zorgtraject.”

De logica van het zorgen past beter
Een aantal barrières voor keuzes door patiënten zal verdwijnen door de maatregelen die deze keuzes mogelijk moeten maken en stimuleren, zoals publicatie van keuze-informatie. De meeste barrières zijn echter inherent aan de zorgsector, betoogt Victoor. “De keuze voor een ziekenhuis moet bijvoorbeeld al gemaakt worden op het moment van verwijzen, terwijl de diagnose dan nog niet bekend is. Het lijkt er dus op dat hoewel het kiezen past in vrije markten waar autonome mensen zelfstandig kiezen tussen specifieke, afgebakende producten, dit niet past in de zorg. Een andere logica, namelijk de logica van het zorgen, beschrijft de zorg beter.”

Betere ervaringen
Dit betekent echter niet dat niemand kiest of kan kiezen, of dat patiënten de mogelijkheid van een keuze niet waarderen. Een kleine groep patiënten maakt wel degelijk keuzes. Daarnaast blijkt het bestaan van keuzemogelijkheden samen te hangen met betere ervaringen van patiënten. Al kiezen de meeste patiënten niet actief voor de zorgaanbieder met de hoogste kwaliteit, ze waarderen het kennelijk toch om vrij te kunnen kiezen voor ‘hun’ zorgaanbieder, wat overeenkomt met keuzemogelijkheden voor patiënten als doel op zich.

Huisartsen de beste adviseurs
“Het is daarom voor patiënten van belang om ze gedurende hun gehele weg door de zorg keuzemogelijkheden te bieden en ze bewust te maken van hun keuzevrijheid”, stelt de promovenda. “Omdat patiënten en hun huisartsen samenwerken als een team om de gezondheid van de patiënt te verbeteren, zijn huisartsen wellicht de beste personen om ze te helpen een zorgaanbieder te kiezen die past bij hun wensen en behoeften.”

Aafke Victor verrichtte haar onderzoek bij NIVEL. Ze deed onder meer literatuuronderzoek, ze interviewde patiënten in ziekenhuizen en zocht in huisartsconsulten op video of het keuzebeleid voor patiënten daarin was terug te zien. De PDF (How) do patients choose a healthcare provider? = (Hoe) kiezen patiënten een zorgaanbieder? is hier te downloaden.

(Foto: Goodluz/Shuytterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *