Keurmerk GezondVeluwe 2016 uitgereikt

Keurmerk GezondVeluwe 2016 uitgereikt

Datum: 18 december 2015

logo_gezond_veluwe_zorgenzZilveren Kruis met alle geassocieerde merken en DSW Zorgverzekering hebben het keurmerk voor 2016 ontvangen van GezondVeluwe. Voor de zorg in de Noordwestelijke Veluwe en Oost-Flevoland zijn speciale afspraken gemaakt. Er komt een pas voor de GezondVeluwe-verzekering.

De alliantie van de Huisartsen Coöperatie Medicamus, de Zorggroep Noordwest-Veluwe en het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk versterkt de onderlinge samenwerking tussen regionale zorgaanbieders, met als doel om duurzame zorg te waarborgen. De alliantie stelt jaarlijks keurmerkcriteria op. Deze hebben betrekking op afspraken die zij met de zorgverzekeraars maken in het belang van goede regionale gezondheidszorg. Daarbij wordt onder andere van de verzekeraars gevraagd om samen te investeren in gezondheid en vitaliteit. De zorgalliantie laat zich voeden door met inwoners in gesprek te gaan.

Aansluiten op regionale zorgvraag
Het GezondVeluwe-keurmerk voor Zilveren Kruis en DSW laat de inwoners van de regio zien welke verzekeraars in 2016 volgens de zorgprofessionals duurzame, goede zorg in de regio mogelijk maken. De keurmerkcriteria zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij de regionale zorgvraag. De zorgaanbieders hebben het vertrouwen van de inwoners dat zij het beste weten hoe de zorg in de regio georganiseerd moet worden. Zo is de zorg voor kwetsbare ouderen van groot belang voor de regio. Naast de huisartsen speelt Zorggroep Noordwest-Veluwe hierin een belangrijke rol. In de contracten met de verzekeraars is voor de inwoners in de regio geborgd dat de zorgvraag zoveel als kan in de regio beantwoord kan worden. Hierdoor blijft het sociale netwerk van de cliënt zo goed mogelijk behouden.

Persoonlijke Gezondheidscheck
Naast de afspraken om de zorg in de regio te behouden en waar nodig te verbeteren, zijn met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over het investeren in gezondheid binnen de regio. Het keurmerk vereist investering op initiatieven die gericht zijn op preventie en vitaliteit. Te denken valt aan EHBO-cursussen voor jonge gezinnen, trainingen voor mantelzorgers, voorlichting over voeding, en kortingen op sportabonnementen. In ontwikkeling is een periodieke Persoonlijke Gezondheidscheck. Zilveren Kruis en DSW hebben toegezegd open te staan voor de financiering van regionale projecten die hieraan bijdragen. Niet ingewilligd is de eis om hiervoor € 0,50 per inwoners per maand bij te dragen. De alliantie weet dat gemeenten en andere stakeholders in het verzorgingsgebied hierin willen meedenken en participeren.

gezond_veluwe_keurmerk_zorgenzSubstitutie van zorg
Er zijn voorts afspraken gemaakt met het ziekenhuis over oncologische zorg en dure geneesmiddelen, alsmede over het verder stimuleren van doelmatigheid en verplaatsing van zorg naar de eerste lijn, waaronder naar de huisartsen. De substitutie van zorg, onder andere op het gebied van chronische hartaandoeningen, wordt op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De alliantiepartners gaan verder in de regio investeren. Nog niet ingewilligd is de eis dat het merk geneesmiddel dat een huisarts of specialist voorschrijft, ook daadwerkelijk door de apotheker moet worden verstrekt. De zorgalliantie GezondVeluwe verwacht overigens dat er in de komende weken nog meer zorgverzekeringen met een keurmerk bij komen

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *