Ketenzorg Zeeland zet in op medicatieveiligheid

Ketenzorg Zeeland zet in op medicatieveiligheid

Datum: 7 december 2014

samenwerking_medicatie_zeeland_zorgenzSAMENWERKINGSAFSPRAKEN – “Met de ondertekening geven we een duidelijk signaal af dat we het samen eens zijn dat het proces rondom medicatieveiligheid nog beter kan én moet in onze regio. We gaan dit samen oppakken, zorgverleners en patiënten”, aldus apotheekhoudend huisarts Reinier van der Valk (Bruinisse) bij de ondertekening van de Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland.

Alle bij medicatie betrokken partners ondertekenden afgelopen week een samenwerkingsovereenkomst: de Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland, de Huisartsenkring Zeeland, de Apothekers Midden en Noord Zeeland, Scheldezoom Farmacie, het Admiraal de Ruyterziekenhuis (ADZR), Emergis en Huisartsenpost Zeeland. Deze ondertekening, in aanwezigheid van 55 zorgverleners, is het startmoment van de implementatie van de gemaakte samenwerkingsafspraken, die zijn vastgelegd in het document Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland.

Initiatief van Stichting Ketenzorg breidde zich uit
“In 2013 bleek landelijk dat 8% van de geregistreerde fouten in de medicatie te maken heeft met medicatieoverdracht. Ook bleek dat er meer dan 50.000 faxmomenten per jaar waren tussen voorschrijvers en apotheken in Zeeland,” licht Rick Mentjox, Raad van Bestuur van de ggz-organisatie Emergis toe. “In de regio Walcheren nam de Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland begin 2013 het initiatief tot het starten van een project voor samenwerkingsafspraken rondom medicatieveiligheid. Het resultaat was een document met samenwerkingsafspraken tussen vooral thuiszorgaanbieders en apothekers voor regio Walcheren. Van andere partijen die nog niet participeerden en vanuit de eigen projectgroep kwam de wens om uit te breiden naar meer partijen en een grotere regio. Onder begeleiding van adviesorganisatie Stichting Robuust heeft dit tot de Samenwerkingsafspraken medicatieveiligheid voor Midden en Noord Zeeland.”

Faxen is niet meer van deze tijd
De landelijke ‘Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens’ en de brochure ‘Veilige principes in de keten’ vormen de basis van de samenwerkingsafspraken. “Het is tijd dat we intensiever gaan samenwerken, zodat we allemaal beschikken over een actueel medicatieoverzicht,” geeft Jan Doelman, neuroloog in ADZR, aan. ”Medicatieveiligheid kunnen we niet meer individueel oplossen, daar is het proces te ingewikkeld voor geworden. Waar mogelijk moeten we moderne middelen inzetten, want laten we eerlijk zijn, het is niet meer van deze tijd om nog te faxen.”

We verkleinen de kans op foutief voorschrijven
”In het belang van patiëntveiligheid is samenwerking tussen de verschillende partners erg belangrijk’, geeft Teun van Es aan, directeur Scheldezoom Farmacie, de organisatie die verantwoordelijke is voor de geneesmiddelenzorg in de drie ziekenhuizen en een aantal zorginstellingen in Zeeland. “Samenwerking voorkomt vertraging in het uitzoeken welke pillen bij een patiënt zijn voorgeschreven. Zo verkleinen we de kans op foutief voorschrijven. Het is belangrijk dat we weten wat de patiënt slikt en hoe de patiënt met zijn medicijnen omgaat. Vaak weten patiënten zelf niet goed wat ze slikken. Soms nemen ze de pillen niet in of volgens een ander schema en weten we dat niet. Ook weet een patiënt nog lang niet altijd wat wij als zorgverleners allemaal met elkaar bedenken en doen”, aldus Van Es. “Wij hebben met elkaar een belangrijke taak om de patiënt te laten inzien dat ook zij een belangrijke rol hebben in hun eigen medicatieveiligheid. Binnenkort ontwikkelen we samen met Klaverblad Zeeland een publiekscampagne om de patiënten in onze regio’s bewust te maken van hun rol.”

(Foto: Patricia Teuns)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *