Kennisvouchers Positieve Gezondheid: vraag snel aan

Kennisvouchers Positieve Gezondheid: vraag snel aan

Datum: 18 augustus 2016

voucher_zorgenzOrganisaties die zich willen verbinden aan de doelen van ‘Alles is Gezondheid…’, kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid. Doe het snel: want op=op.

Er is een kentering gaande van het denken van ziekte en zorg. Het begrip van ZZ naar GG (van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag) vindt in de gezondheidszorg steeds meer opgang. Zo is ook de term ‘Positieve Gezondheid’ inmiddels een begrip bij zorgverleners. Positieve Gezondheid benadrukt de kracht van mensen en legt meer de nadruk op de mogelijkheden dan op de beperkingen door ziekte.

machteld_huber_zorgenz

Machteld Huber (Foto: Jurjen Poels)

Van begrip naar praktijk
Het Nationaal Programma Preventie heeft als naam: ‘Alles is Gezondheid…’. Dit programma bepaalt de komende jaren de uitvoeringsagenda en de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel. In dit programma staat het begrip Positieve Gezondheid centraal. Het programma wil de uitwerking stimuleren van het begrip naar de praktijk. Dit gebeurt met medewerking van (zorg)organisaties die zich met een pledge (belofte) committeren om het door Machteld Huber geïntroduceerde begrip Positieve Gezondheid te ondersteunen en verder te brengen.

Nieuwe subsidievorm
Om te komen tot instrumenten en werkvormen die helpen om Positieve Gezondheid in de praktijk handen en voeten te geven, zijn kennisvouchers. Dit is een tamelijk nieuwe subsidievorm van ZonMw, die kan worden ingezet voor gemaakte personele kosten. Daarbij moet gaan om een integrale aanpak tussen verschillende sectoren, die bijdraagt aan de gezondheid van de burger.

Wie het eerst komt…
Pledgehouders kunnen een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Dit moeten zij overigens doen in samenwerking met een praktijkorganisatie, kennisorganisatie en een gemeente. Aanvraag is mogelijk tot 31 december a.s. Maar doe het vooral eerder, want er geldt hier het principe: ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. Zodra het budget op is, is indiening van een aanvraag niet meer mogelijk. Het totale budget bedraagt € 300.000 voor worden maximaal 20 kennisvouchers ter waarde van maximaal € 15.000 (incl. BTW). De financiële tegemoetkoming is bedoeld voor personele kosten. De kennisvoucher is na toekenning geldig voor 6 maanden

Zie de Voorwaarden van ZonMw voor aanvraag van een kennisvoucher en ga snel aan de slag.

(Foto: Tung Cheung/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *