Kabinet wil controle terug over zeer hoge zorguitgaven

Kabinet wil controle terug over zeer hoge zorguitgaven

Datum: 10 april 2018

Een nieuw wetsvoorstel moet ertoe leiden dat het kabinet weer de macht heeft over de zorguitgaven. Nu is het Zorginstituut Nederland wettelijk bevoegd om nieuwe kwaliteitsrichtlijnen op te stellen en het kabinet is verplicht om de rekening te betalen. Dat is recent gebeurd bij de verpleeghuiszorg, waardoor er tot 2021 structureel 2,1 miljard extra naar verpleeghuizen gaat zonder dat het kabinet daar iets aan kan doen. 

Onder de megaclaim van vorig jaar komt het kabinet niet meer uit. Manco in de huidige wet is dat bij het vaststellen van de kwaliteitseisen voor overheidsgefinancierde langdurige zorg de financiële tegenstem ontbreekt. Vandaar dat het Zorginstituut de eisen eenzijdig vaststelde. De kosten voor verpleeghuiszorg bedragen nu zo’n € 100.000 per persoon per jaar, vermeldt de taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’ in haar recentelijk verschenen rapport.

Aangescherpte toetsing
Voor toekomstige gevallen worden de kwaliteitseisen van het Zorginstituut niet zomaar van kracht. Als er grote financiële consequenties zijn, moet het kabinet er eerst mee instemmen. ‘Het kabinet wil een ongewenste stijging van de collectieve uitgaven, van de collectieve lastendruk of van verdringing van andere publieke uitgaven tegenhouden’, schrijven ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins. Het kabinet gaat zich overigens niet bemoeien met de inhoud van de kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut. ‘De toetsing is beperkt tot een financiële afweging.’ De aangescherpte toetsing geldt uitsluitend voor kwaliteitsstandaarden die een risico op substantiële financiële gevolgen opleveren, waarvan het kabinet verwacht dat het jaarlijks om een ‘zeer beperkt’ aantal gevallen gaat.

Zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven
De bewindspersonen vinden hoogwaardige zorg van groot belang, zo staat er in het artikel in De Volkskrant. Maar de financiering daarvan is problematisch. De extra uitgaven voor verpleeghuiszorg leggen zo’n claim op de zorguitgaven dat die sterk stijgen. Met het oog op de financiële beheersing kan alleen worden bijgestuurd via het verzekerde pakket (inclusief eigen betalingen en eigen risico), geven zij aan. Echter: mensen zelf laten betalen voor de extra zorgkosten, ligt politiek gevoelig. In de formatie is afgesproken om het eigen risico de komende jaren te bevriezen, waardoor alleen een verhoging van eigen betalingen van patiënten en een versobering van de zorgverzekering overblijven. ‘Als burgers recht hebben op goede zorg, maar wanneer deze goede zorg niet langer toegankelijk of betaalbaar is, heeft dat als ongewenst gevolg dat burgers het risico lopen deze zorg helemaal niet meer te kunnen krijgen’, schrijven De Jonge en Bruins.

Uitvoering van eerdere aankondiging
Het wetsvoorstel kon worden verwacht, minister De Jonge had deze maatregel al aangekondigd. Zie ook het artikel op ZorgenZ: ‘Kamer wil niet meer buiten spel staan bij grote zorguitgaven’

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *