Juiste zorg op juiste plek: er komt een digitaal platform met goede voorbeelden

Juiste zorg op juiste plek: er komt een digitaal platform met goede voorbeelden

Datum: 15 oktober 2018

Het thema ‘De juiste zorg op de juiste plek’ leeft bij zorgverleners en bestuurders. Mensen willen er graag verder mee, constateert minister Bruins (Medische Zorg). Hij vindt dat het primaat om de beweging verder op gang te brengen in de praktijk ligt, maar hij wil graag helpen om het thema verder te ondersteunen. Er komt daarom een virtuele vindplaats van goede praktijkvoorbeelden en initiatieven en regionale conferenties. Dit schrijft Bruins in een reactie aan de Tweede Kamer op het in april verschenen rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek.

Bruins meldt in zijn brief dat hij van harte de visie onderschrijft zoals de Taskforce die in zijn rapport heeft neergelegd. ‘De Taskforce neemt als vertrekpunt het lichamelijk, psychische en sociaal functioneren van mensen. Ik ben het daarmee eens. Als professionals en organisaties dat als vertrekpunt nemen, dan kan en moet de verlening van zorg nog veel beter. Door het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk dichterbij huis) en het vervangen van zorg ( door andere zorg, zoals e-health), zal het zorgaanbod beter aansluiten bij de behoeften van mensen en wordt de zorg beter betaalbaar’, aldus de bewindsman.

Lees ook het artikel dat ZorgenZ hier eerder over heeft gepubliceerd: De juiste zorg op de juiste plek: wie durft?

Belangrijke pijler hoofdlijnenakkoorden
Volgens Bruins onderstreept de Taskforce het cruciale belang van commitment op deze beweging op alle niveaus in de zorg. Daarom is hij verheugd dat de juiste zorg op de juiste plek een belangrijke pijler is van de hoofdlijnenakkoorden ‘en dat alle bestuurlijke partijen zich gecommitteerd hebben de beweging verder te brengen’. De inzet hiervoor ligt in de regio, zegt Bruins en hij wil de sector daarbij ondersteunen.

Behoefte aan goede vindplaats van voorbeelden
Bruins wil helpen bij het organiseren van regionale conferenties, waar mensen kunnen leren van initiatieven. Er is behoefte aan een vindplaats van goede voorbeelden en oplossingen Hij vindt het belangrijk dat partijen een feitelijke en gedeeld beeld maken van de sociale en gezondheidssituatie en opgave in een regio, gemeente of wijk. Hiervoor moet data worden verzameld over zorg en ondersteuning die gemeenten, en de curatieve en langdurige zorg bieden. Hij zal hier kennisinstituten bij betrekken. Verder gaat Bruins inzetten op het ontwikkelen van een kennisplatform.

Financiën
Bruins zegt toe de komende tijd een aantal onderwerpen verder op te pakken. Het gaat dan om de beloning van coördinatie en samenwerking, domeinoverstijgende financiering, en een kwaliteitskader voor het elektronisch uitwisseling van gegevens.

Lees hier de Kamerbrief

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *