Jaaroverzicht Reos met best practices

Jaaroverzicht Reos met best practices

Datum: 25 april 2019

In het jaarbericht 2018 van de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Reos staat een aantal best practices die laten zien hoe landelijke speerpunten als Zorg op de juiste plek, Samen beslissen, Preventie en Wijkgericht werken door zorgprofessionals, beleidsmakers en Reos adviseurs worden uitgewerkt. Een integrale aanpak van zorg en ondersteuning staat daarbij centraal. Komend najaar bestaat Reos vijftien jaar en dat wordt gevierd met een werkconferentie.

Zes voorbeelden uit de praktijk worden in deze publicatie uitgelicht. Dat zijn Stevenshof Vitaal, Regionaal juiste hartzorg op de juiste plek, Voorkomen valpartijen ouderen met Preventiecoalitie in Amstelland, Positieve Gezondheid, wijkgericht samenwerken en hoe je patiënten kunt betrekken bij betere ouderenzorg.

Reacties klanten
De voorbeelden verduidelijken de rol van de adviseurs van Reos. Bij elk voorbeeld wordt aangegeven hoe de buitenwereld, de klanten, naar Reos kijkt. Twee voorbeelden: “Reos weet wat de zorgverzekeraar voor ogen heeft en weet hoe preventie, wijkgericht werken en de Wmo in elkaar grijpen.” “Reos heeft ons leren kijken naar de leefwereld van de cliënt. Dit heeft ons veel bruikbare kennis over de verbetering in de ketensamenwerking gegeven.”

Resultaten
Aan het eind van elk artikel staat vermeld wat het project en de inspanningen van Reos heeft opgeleverd aan concrete resultaten. Bijvoorbeeld bij een artikel over de nieuwe financiering van samenwerking in de eerstelijnszorg. Deze geeft een nieuwe impuls aan samenwerken in de wijk tussen eerste lijn, sociaal domein, welzijn en andere partners. Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en apothekers van Medisch Centrum Randwijck uit Amstelveen wilden het thema ‘wijkgericht werken’ in hun jaarplan centraal zetten en vroegen Reos adviseur John Hoenen als sparring partner en dagvoorzitter van hun jaarlijkse beleidsdag. Met als resultaten: de zorgverleners kregen inzicht in de consequenties van de nieuwe Organisatie & Infrastructuur financiering voor hun wijk en bedachten activiteiten voor specifieke doelgroepen die zijn uitgewerkt in het wijksamenwerkingsplan.

Lees hier het Jaaroverzicht.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *