Jaarbericht ZorgImpuls: inzet op wijkgericht werken

Jaarbericht ZorgImpuls: inzet op wijkgericht werken

Datum: 1 juni 2018

Ook voor ZorgImpuls was 2017 een jaar vol beweging in de zorg. De omslag naar persoonsgerichte en populatiegerichte zorg vraagt om nieuwe samenwerkingscoalities. In het jaarbericht van deze ROS staan daar mooie voorbeelden van. Zoals de wijk Delfshaven, waar ZorgImpuls een bijdrage heeft geleverd aan een nieuwe wijkinfrastructuur waar huisartsenzorg en het sociaal domein elkaar beter kunnen vinden.

Er zijn stappen gezet in verdere regionale populatiegerichte samenwerkingsprojecten, zoals palliatieve zorg en integrale geboortezorg en in de pilot rond osteoporose met de reumatologen van het Maas Ziekenhuis.

Regionalisering
Volgens Robert Waterreus, directeur van ZorgImpuls, wordt steeds duidelijker hoe belangrijk commitment en verbinding tussen regio, wijk en praktijk is. Dat is gebleken tijdens de regionale overlegtafels, waar regionalisering het afgelopen jaar een belangrijk gespreksonderwerp was.
De huisartsen hebben het voortouw genomen bij het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda, die ze dit jaar verder uitwerken. Deze agenda bevat onder meer de onderwerpen: gegevensuitwisseling, GGZ en zorg voor kwetsbare ouderen.

Geen blauwdrukken
ZorgImpuls kiest niet voor blauwdrukken, maar zet in op bekwaamheid om de vaak ingewikkelde processen te begeleiden. ‘De vele ontwikkelingen en initiatieven in de zorg zijn belangrijk en inspirerend, maar soms moeilijk te overzien. Onze jaarlijkse Zorgcaroussel is bedoeld om samen met onze partners los van de waan van de dag te reflecteren op de grote bewegingen waarmee we te maken hebben. Het afgelopen jaar stonden we stil bij: Waarom doen we dit ook alweer? De betekenis van een zorgprofessional is het doen van een belofte aan de toekomst, zei organisatieadviseur Wouter Hart bij die gelegenheid. Daar staan wij als ZorgImpuls natuurlijk nadrukkelijk achter’, aldus Waterreus in zijn voorwoord.

Lees hier het jaarbericht van ZorgImpuls

(Foto: Jaarbericht ZorgImpuls)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *