Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij

Jaarbericht ProScoop: gezondheid dichtbij

Datum: 21 juni 2018

‘Dichtbij in de regio’ luidt de titel van het Jaarbericht Proscoop 2017. Deze digitale publicatie geeft een mooi inkijkje in de diverse projecten en programma’s waarbij deze ROS betrokken is. Van samenwerking op het gebied van medicatieveiligheid tot beweegprogramma’s en eerstelijnsverblijfplekken voor ouderen.

Voor ProScoop was 2017 het jaar waarin de fusie tot stand kwam. ‘Voor de eerstelijnszorg was de aankondiging van de O&I financiering een belangrijke herinnering aan het feit dat met het oog op de toekomst, samenwerken aan effectieve en duurzame zorg noodzakelijk is. 2018 wordt in dat opzicht een overgangsjaar waarin we met elkaar aan de slag moeten om dat concreet zichtbaar te maken en de organisatie en infrastructuur handen en voeten te geven’, schrijft Arie Jongejan, directeur/bestuurder, in het voorwoord. Hij constateert dat er steeds meer wordt samengewerkt met de tweede lijn, de specialistische zorg, het sociaal domein, gemeenten en scholen.

 

Gezondheid dichtbij
De rode draad in het jaarbericht is goede zorg en gezondheid dichtbij. Adviseurs vertellen over de aanpak en het doel. Er komt een variëteit aan onderwerpen aan de orde: bijvoorbeeld huisartsencoördinatoren in Drenthe die een brugfunctie vervullen tussen huisartsengroepen en gemeenten. Zij voorkomen dat elke huisarts afzonderlijk moet afstemmen met zijn gemeente. Of een bijeenkomst die ProScoop heeft gehouden over kinderen en SOLK.

Lees hier het Jaarbericht

(Foto: Cover Jaarbericht)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *