Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen

Inzicht in drie digitale communicatieplatforms voor ouderen

Datum: 6 februari 2018

Veel zorgverleners willen de stap zetten om te werken met een van de digitale communicatieplatforms. Maar welk platform sluit het beste aan bij de gestelde wensen en eisen? ROS Friesland heeft, met technische expertise van GERRIT, inzichtelijk gemaakt wat de functionaliteiten en eigenschappen van drie digitale platforms in de ouderzorg zijn. Dit betreft: OZOverbindzorg, eGPO en Vital Health.

De keuze voor deze specifieke communicatieplatforms heeft te maken met het feit dat deze drie systemen al worden gebruikt door een aantal huisartsen in Friesland. Bij de inventarisatie is nadrukkelijk gekeken naar de toegankelijkheid en meerwaarde voor patiënten, mantelzorgers en alle betrokken hulp- en zorgverleners. De uitkomsten zijn samengevat in een brochure. Aan de hand daarvan kunnen zorgverleners meer kennis en inzicht krijgen in de mogelijkheden van drie digitale platforms. Dit maakt een weloverwogen en passende keuze makkelijker.

Objectieve criteria en gebruikerservaringen
De inventarisatie is gebaseerd op een overzicht van objectieve criteria en op gebruikerservaringen. Het kader met de objectieve criteria is ingevuld door de leveranciers. De gebruikerservaringen zijn opgehaald door middel van interviews met gebruikers. Neem ook kennis van de tips die ROS Friesland heeft opgesteld. Deze staan op de laatste pagina.

Geen advies
Let op: de inventarisatie betreft geen evaluatie van de platforms en er wordt ook geen advies gegeven. De informatie is gebaseerd op de stand van zaken december 2017. Daarbij moet wel in overweging worden genomen dat de systemen blijvend in ontwikkeling zijn.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *