Interviews wijkverpleegkundigen gebundeld

Interviews wijkverpleegkundigen gebundeld

Datum: 8 april 2015

ineke_voordouw_zorgenzVandaag staat ZonMw op het Nederlandse Congres Volksgezondheid 2015 in De Doelen in Rotterdam met een gedrukt exemplaar van de brochure ‘Aan tafel met wijkverpleegkundigen’. Ineke Voordouw, programmasecretaris van Zichtbare schakel: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen, schrijft hierin een voorwoord.

Dit is de tekst van het voorwoord van Ineke Voordouw op de twaalf gesprekken met wijkverpleegkundigen en het interview dat Corina de Feijter had met Margriet van Iersel, voorzitter van de hbo-v curriculumcommissie van de Hogeschool Amsterdam (interview d.d. 25 maart jl. op Zorgenz).

Voorjaar 2009 ging het ZonMw-programma Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt van start. In bijna honderd projecten deden wijkverpleegkundigen ervaring op met de zogenaamde vrije regelruimte: de ruimte, de tijd en de vrijheid om die activiteiten uit te voeren die nodig zijn om als wijkverpleegkundige weer zichtbaar aanwezig te zijn in de wijk voor bewoners en samenwerkingspartners. Zij hebben netwerken opgebouwd, de samenwerking met huisartsen, het sociale domein en de informele zorg versterkt en vooral ook zorg en ondersteuning verleend aansluitend bij de behoefte van cliënten/patiënten en hun mantelzorgers. Het feit dat de wijkverpleegkundigen met enthousiasme deze manier van werken hebben opgepakt, in de volle breedte van het vak, heeft bijgedragen aan de rol die zij hebben gekregen in de transitie van de langdurige zorg.

Cliënten/patiënten zullen steeds vaker en langer thuis blijven wonen. Vanaf 2015 zijn de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk om samen met de cliënten/patiënten in kaart te brengen wat zij en hun naasten zelf kunnen en wanneer professionele verpleging en verzorging nodig is. Daarover vertellen de wijkverpleegkundigen Judith van Hoof, Gert Jan Bolt, Anita Kreuk en Marianne Smits in deze brochure op een inspirerende wijze. Het zijn sterke en gedreven professionals die hun mooie vak met verve uitdragen. Ze zijn blij met het nu zelf kunnen indiceren, met de regie die ze toebedeeld krijgen en de kans om ook naar leefstijl en de vraag achter de vraag te kijken.

De transitie van de langdurige zorg heeft ook gevolgen voor de opleiding van de hbo-verpleegkundigen. Er zijn meer hbo-verpleegkundigen nodig voor de wijk, maar de meeste studenten kiezen nog steeds liever voor het ziekenhuis. Margriet van Iersel, docent/onderzoeker en voorzitter van de hbo v-curriculumcommissie van de Hogeschool van Amsterdam, vertelt in deze brochure over haar onderzoek naar de beeldvorming van studenten. Ook geeft zij praktische voorbeelden voor de inrichting van de opleiding, zodat er meer aandacht wordt besteed aan het werken in de wijk. Haar pleidooi is dat er goede en zichtbare rolmodellen zijn in de school en in de praktijk. De verhalen van de verpleegkundigen in deze brochure geven alvast mooie voorbeelden hiervan.

In 2015 wordt vanuit het programma Zichtbare schakel fase 2: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen een impuls gegeven om de samenwerking tussen hbo v-docenten en wijkverpleegkundigen te bevorderen. Met elkaar kunnen zij onderwijs en praktijk verbinden, van elkaar leren en studenten en nieuwe wijkverpleegkundigen opleiden en begeleiden voor de uitdagingen van het werken in de wijk.

(Foto: ZonMw)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *