Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg van start in Amsterdam

Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg van start in Amsterdam

Datum: 14 november 2016
ben_sajet_centrum_zorgenz

Het Ben Sajet Centrum is een van de organisaties die het project Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg ondersteunt.

In Amsterdam start binnenkort het project ‘Integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in Amsterdam’. Het moet leiden tot een passend model dat antwoord geeft op de vragen: Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen?

Dit project wordt ondersteund vanuit Ben Sajet Centrum, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Uitvoering van het project is mogelijk dankzij financiering van ZonMw (voor ondersteuning en monitoring). De looptijd is een jaar, maar daar blijft het niet bij. Betrokken partijen blijven na de projectfase via het ontwikkelde model samenwerken en ervaringen uitwisselen.

Nieuw werkwijze nodig voor kwetsbare ouderen
Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning. Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende eerstelijnszorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen van groot belang.

Uitvoering in vier wijken
Het project is gericht op implementatie van een passend model van integrale en gestructureerde ouderenzorg in de eerste lijn. Uitvoering vindt plaats bij huisartsenpraktijken met thuiszorgorganisaties in vier Amsterdamse wijken waar veel ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid wonen. Dat zijn:
– Amsterdam Nieuw West: SAG-gezondheidscentrum de Vaart
– Amsterdam Noord: SAG-gezondheidscentrum Banne Buiksloot
– Amsterdam Zuidoost: GAZO-gezondheidscentrum Reigersbos
– Amsterdam Buitenveldert: CHAGZ-medisch centrum Gelderlandplein

Doorontwikkeling van bestaande praktijk
In dit project kijken de samenwerkende partijen hoe integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in de praktijk het beste werkt. Er is bij alle deelnemende praktijken al sprake van integrale ouderenzorg, maar deze is nog niet overal even ver geïmplementeerd en de aanpak varieert. Deze zorg wordt verder uitgebouwd, op basis van de inzichten opgedaan bij eerdere studies en ervaringen vanuit NPO-projecten. Zo wordt gaandeweg duidelijk wat er nodig is om integrale gestructureerde ouderenzorg verder vorm te geven, zodat het in de praktijk optimaal werkt.

Veel partijen
Een groot aantal organisaties slaat bij dit project de handen ineen. Het gaat om: Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ), Gezondheidscentra Amsterdam Zuid-Oost (GAZO), Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), Amstelring, Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland, ouderen uit NPO-ouderennetwerk, Ben Sajet Centrum, SIGRA, 1ste Lijn Amsterdam, Talma Instituut (VU), Huisartsenkring Amsterdam (HKA), Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam en VUmc.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met de projectleider Sabina Mak (smak@bensajetcentrum.nl).

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *