Inspraakregeling bij zorgverzekeraars verplicht

Inspraakregeling bij zorgverzekeraars verplicht

Datum: 8 juni 2018

Verzekerden krijgen de mogelijkheid om meningen en wensen kenbaar te maken over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige, onafhankelijke verzekerden-vertegenwoordiging organiseren. Deze vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en krijgt adviesrecht over het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruins voor Medische Zorg dat dit regelt. Hoe de inspraakregeling er in de praktijk moet uitzien, kunnen zorgverzekeraars en de verzekerdenvertegenwoordiging onderling bepalen.

Meepraten
Minister Bruins: ‘Bestuurders van zorgverzekeraars blijven eindverantwoordelijk voor het maken van goed beleid voor hun verzekerden. Maar dit beleid wordt sterker als verzekerden hierover kunnen meepraten. Het zorgt bovendien voor meer draagvlak voor hetgeen de zorgverzekeraars voor hun verzekerden doen. De effecten van het wetsvoorstel zal ik binnen drie jaar evalueren.’

Niet meebeslissen
In de voorbereiding van het wetsvoorstel heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden en is advies gevraagd hoe de verzekerdeninvloed het beste kan worden geregeld. Hieruit kwam naar voren dat meepraten met de verzekeraar belangrijk is, maar de zeggenschap moet bij het bestuur blijven, omdat het bestuur eindverantwoordelijk is.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *