Inspirerende video over netwerk ouderenzorg in Leeuwarderadeel

Inspirerende video over netwerk ouderenzorg in Leeuwarderadeel

Datum: 26 januari 2016

Om samen te komen tot goede zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen, hebben partijen in het Friese Leeuwarderadeel de handen ineen geslagen. Zij zijn gestart met het op een eenduidige manier verzamelen van gegevens over de 65+ populatie in Leeuwarderadeel. Een video geeft een beeld van de aanpak, resultaten en ervaringen van het project.

De betrokken partijen zijn: de gemeente Leeuwarderadeel, huisartsenpraktijk Heuberger, St. Welzijn Middelsee, ouderenbonden, St. Palet, Coöperatie TinZ en Partoer. De verzamelde gegevens geven de gemeente inzichten om het ouderenbeleid gerichter vorm te geven. De huisartsen kunnen de zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen slimmer en efficiënter inrichten in samenwerking met de welzijnsorganisaties, de thuiszorgorganisaties en het WMO-loket. De verbeterde samenwerking tussen zorg en welzijn zorgt ervoor dan het zorgaanbod meer aansluit op de zorgvraag van de ouderen.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland heeft de partijen bij elkaar gebracht en biedt proces- en projectondersteuning. ROS-adviseur Tryntsje Haga houdt belangrijke omgevingsontwikkelingen in de gaten om doelen en resultaten op elkaar aan te laten sluiten. Waar mogelijk legt ze de verbindingen. Over het project ‘Kwetsbare ouderen Leeuwarderadeel’ is nu in opdracht van ROS Friesland een inspirerende video gemaakt, die mede mogelijk is gemaakt door ZonMw.

Voor meer informatie bij ROS-adviseur Tryntsje Haga, E. [email protected], T. 0513 626805.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *