Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen

Input gevraagd voor poster: 10 tips van de huisarts voor ouderen

Datum: 13 november 2018

Ouderen zouden zelf een actieve rol moeten hebben in het verbeteren van de integrale ouderenzorg. Ze moeten kijken wat ze zelf kunnen doen. Echter: deze generatie is over het algemeen niet gewend om voor zichzelf op te komen. Om hen bewust te maken van het belang daarvan heeft ‘Beter Oud in Amsterdam’ een poster ontwikkeld. Ze wil deze graag aanvullen en aanscherpen met input van professionals en ervaringsdeskundigen. 

Zelf noemen de ontwerpers het een ‘halffabricaat poster’. Daarom staan 10 tips van de huisarts voor ouderen. Dit is een variant op de eerder ontwikkelde poster met ‘Adviezen voor huisartsen vanuit de ouderen’.

Actief mee aan de slag
De poster is een middel voor meer bewustwording bij ouderen dat zij ook een actieve rol hebben in het verbeteren van deze zorg en wat zij, zo mogelijk, zelf kúnnen doen. Een poster an sich gaat in de praktijk uiteraard niet zorgen voor meer bewustwording. Dat gebeurt alleen wanneer men er actief iets mee gaat doen. Bijvoorbeeld door ‘m te gebruiken als gesprekskaart, op te hangen op een plek waar ouderen elkaar ontmoeten en hier eventueel aanvullend een uitwisselbijeenkomst over te organiseren.

Denk mee en geef uw reactie

De poster is met een kleine afvaardiging uit het Beter Oud in Amsterdam netwerk samengesteld. Ze willen deze de komende tijd verrijken met kennis en ervaringen van andere professionals en ervaringsdeskundigen. De eerste gelegenheid is de conferentie op 28 november a.s. ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Daarom het verzoek om mee te denken tijdens een rondetafelsessie en de poster samen aan te scherpen, bijvoorbeeld door aanpassing van bepaalde woorden, waardoor het net iets aansprekender is voor de doelgroep.

U kunt uw reactie ook sturen naar Sabina Mak: sabina@bensajetcentrum.nl

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *