ING: ‘Tijd rijp voor dappere keuzes’

ING: ‘Tijd rijp voor dappere keuzes’

Datum: 27 maart 2016

ING_rapport_zorgenzDe ING laat met haar rapport ‘Dienstverlening voor de nieuwe oudere. Marktkansen in wonen en zorg’ eens een ander geluid horen. Volgens dit rapport hebben senioren in 2025 tot zo’n 14 miljard euro te besteden aan diensten. De nieuwe oudere gaat een omslag teweeg brengen, zo luidt de boodschap. Voor vernieuwende dienstverleningsconcepten ligt er een enorme markt in het verschiet. Er zijn volop kansen voor zowel nieuwe als bestaande partijen. Met als oproep: ‘de tijd is rijp voor het maken van dappere keuzes’.

Het ING-rapport kiest niet voor somberheid, waarin de toenemende vergrijzing wordt gezien als bron van zorg. Met kwetsbare ouderen die een steeds zwaarder beroep op de gezondheidszorg en op mantelzorgers doen. Met het grote probleem van de eenzaamheid bij alleenstaande ouderen en de Wmo die niet ontoereikend is voor het steeds grotere beroep dat daarop de komende jaren op zal worden gedaan.

Niet als patiënt maar als consument
Het rapport gaat in op drie ontwikkelingen.
1. Veranderende vraag De ‘nieuwe’ oudere kan en wil zoveel mogelijk zelfstandig leven met ondersteuning op maat. Hij heeft meer grip op zijn leven(skwaliteit). De nieuwe oudere is vitaler, welvarender, woont vaker zelfstandig, zonder partner en is vaker kinderloos dan de vorige generaties ouderen. Bovendien besteedt de nieuwe oudere meer en is hij vaker online.
2. Veranderende zorg Informele zorg buiten de instelling neemt in belang toe. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop. De overheid trekt zich terug.
3. Snelle technologische vernieuwing Nieuwe technieken maken nieuwe zorgvormen mogelijk. Acceptatie van ICT-toepassingen en een toenemend gebruik van internet onder ouderen stimuleren de innovatie.
Deze ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat er de komende jaren veel vernieuwing zal plaatsvinden. De markt voor dienstverlening aan senioren is een enorme groeimarkt en deze markt is nog steeds onderontwikkeld. De nieuwe oudere blijft langer vitaal, is veeleisender en maakt bewustere keuzes op het vlak van wonen, zorg en andere diensten. Het dringende advies: ‘De oudere moet niet als patiënt, maar als consument worden bediend.’

Kijk naar lage en middeninkomens
Opvallend gegeven: juist in het segment voor lage en middeninkomens liggen er grote kansen, zo stelt de ING. Terwijl de meeste nieuwe woonzorginitiatieven op het hogere inkomenssegment zijn gericht, zijn senioren met benedenmodale inkomens in 2025 goed voor zo’n 40% van de markt voor seniorendiensten. Dit komt neer op 6 miljard euro aan potentiële dienstverlening.
Senioren kunnen nog altijd kiezen voor een woning in een traditioneel verzorgingshuis, maar de kwaliteit van woningen en diensten sluit vaak niet aan bij hun wensen. Een leegloop is het gevolg. De vraag naar verzorgd wonen is vooral ingegeven door de behoefte aan veiligheid, comfort en gezelligheid. De zorgvraag speelt lang niet altijd een prominente rol, aldus de opstellers van het rapport.

Een individuele keuze voor de nieuwe oudere
Zorg en ondersteuning kunnen meestal prima buiten een beschermende woonomgeving worden geleverd. De eigen woning kan voor veel mensen een even veilige woonomgeving zijn. Dankzij vernieuwende dienstverlening als communicatie met zorgverleners via internet, een alarmeringsservice voor ongevallen en standby spoedzorg. De individuele keuze staat centraal voor de nieuwe oudere.
Het ING-rapport bevat tien lessen van koplopers in de seniorendiensten. Daarbij is meer kwaliteit en meer diversiteit een vereiste. Want de nieuwe oudere neemt beslist niet genoegen met hetgeen een ander voor hem bedenkt. Niet verwonderlijk: staan niet juist de babyboomers bekend om hun strijdvaardigheid? Juist.

(Illustratie: ING Economisch Bureau)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *