Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg

Informatieberaad zet vaart achter digitalisering zorg

Datum: 29 november 2018

Het Informatieberaad Zorg zet zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Daartoe heeft ze vier ‘outcomedoelen’ vastgesteld, namelijk: medicatieveiligheid, een persoonlijke gezondheidsomgeving waarin de patiënt centraal staat, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en -overdracht én het eenmalig vastleggen van gegevens. Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten. Het Informatieberaad vermeldt in een update dat er inmiddels versnelling zichtbaar is voor het behalen van deze doelstellingen. 

Door digitalisering verplaatst de zorg zich van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Dat vereist aanpassing van de zijde van de zorg. Na afloop van het congres HIMSS/Health 2.0 op 31 mei jl. in Sitges zijn de bestuurders van het Informatieberaad en overige zorgbestuurders in gesprek gegaan over welke doorbraken nodig zijn om de outcomedoelen van het Informatieberaad te behalen.

Regionaal PGO
Een aantal concrete voorstellen om een doorbraak te realiseren is inmiddels vertaald naar verschillende activiteiten. Zoals op het onderdeel ‘Lancering van PGO’s  in de regio’. In de regio’s  Zuidoost Friesland, Twente, Achterhoek, Utrecht en Zuidoost Brabant werken zorgaanbieders uit de verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg samen met medewerkers van ziekenhuizen en met huisartsen aan een plan van aanpak om te komen tot een regionaal PGO.

Veilig e-mailen
Een ander voorbeeld komt uit het onderdeel ‘Veilige mail’: veilig en laagdrempelig ongestructureerde gegevens uitwisselen met patiënten’. Daarover vond in Noord Holland een eerste bijeenkomst plaats met o.a. patiënten, huisarts, kinderarts, GGD, UWV, GGZ, , apotheker, zorgverzekeraar en CIZ. Vanuit verschillende invalshoeken zijn de aspecten veiligheid en gebruikersvriendelijkheid bij e-mailen belicht. De uitwerking van de workshop is input voor het normeringstraject Veilige Mail dat in oktober jl. van start is gegaan.

Toekomstvaste huisarts-informatiesystemen
Voor het onderdeel ‘Krachtiger en toekomstvaste huisarts-informatiesystemen’ zijn de volgende afspraken gemaakt. De LHV gaat huisartsen verder bewustmaken van de noodzaak om iets aan de huidige situatie te gaan doen. InEen zal haar achterban voorbereiden op een taak in het ICT-beleid van huisartsen. De RSO’s gaan de huisartsen-regio’s helpen met het nemen van hun rol in de coördinatie van de huisartsen-ICT. De huisartsen verkennen met VWS of het mogelijk is een kaderopleiding ICT te ontwikkelen, om zo de noodzakelijke inzichten en vaardigheden te vergroten. En de zorgverzekeraars hebben toegezegd hiervoor een projectleider beschikbaar te stellen, zodat dit initiatief snel van de grond komt.

Meer informatie
Lees de update van het Informatieberaad: Overzicht doorbraken Sitges.
Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Zie ook de artikelen in ZorgenZ:
Informatieberaad kiest voor standaardtaal voor het delen van gegevens
Duurzaam informatiestelsel in de zorg vereist strakke sturing

 

(Illustratie/foto: uit document en Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *