Informatieberaad kiest standaardtaal voor delen patiëntgegevens

Informatieberaad kiest standaardtaal voor delen patiëntgegevens

Datum: 29 maart 2018

Er komt één taal om patiëntgegevens te kunnen delen, ook al zijn ze geregistreerd in verschillende systemen. Het Informatieberaad Zorg, een overlegorgaan van zorgaanbieders, patiënten, leveranciers en het ministerie van VWS, heeft begin deze weel de intentie uitgesproken om de taal Snomed als standaard te gaan gebruiken. Het zal geld en tijd besparen en het risico’s op vergissingen verkleinen. En deze standaardtaal helpt om in de zorg over de sectoren heen met elkaar te communiceren. Dat zegt V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden.

Snomed is een internationale standaard voor het documenteren en coderen van medische gegevens. De taal is in veel andere landen al in gebruik. V&VN noemt de keuze voor Snomed “een belangrijke mijlpaal voor verpleegkundigen en verzorgenden, die nu nog gegevens handmatig moeten overnemen of dubbel moeten registreren.”
“Ik ben hier blij mee”, zegt secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, voorzitter van het Informatieberaad. “Dit vermindert écht de registratielast én het geeft eenduidigheid voor professionals en patiënten.”

Soms vijf verschillende termen voor dezelfde diagnose
Zorgverleners wisselen onderling veel en vaak cliënt- en behandelgegevens uit, maar doen dat in verschillende terminologie en standaarden. Bij ‘verhuizing’ van de patiënt van de ene naar de andere zorgverlener moet alles uit het dossier worden overgeschreven, opnieuw worden ingevoerd of worden vertaald naar het eigen systeem van een ziekenhuis of aanbieder van wijkverpleging. Dat kost niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Bovendien bestaat het risico dat gegevens niet goed worden overgenomen of vertaald. Zo bestaan in de verschillende systeemtalen soms vijf verschillende termen voor dezelfde verpleegkundige diagnose of probleem.

Snomed vormt taalbrug tussen diverse systemen
Het uitspreken van de intentie om Snomed voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland te gaan gebruiken is volgens V&VN een eerste stap. “Er moet nog veel werk verzet worden voor de systemen echt met elkaar kunnen communiceren, maar doorslaggevend is dat we allemaal hetzelfde willen.”
De invoering van Snomed in de zorg betekent niet dat andere talen en systemen verdwijnen, benadrukt V&VN. “Dat is vaak het misverstand”, zegt V&VN-adviseur Renate Kieft, die later dit jaar promoveert op eenheid van verpleegkundige taal. “De systemen die verpleegkundigen nu gebruiken, bijvoorbeeld Omaha in de wijkverpleging, of Nanda, kunnen gewoon blijven bestaan. Snomed vormt een taalbrug tussen de bestaande systemen. Ik ben heel blij dat we nu ook in Nederland het uitgangspunt delen dat Snomed ons helpt om in de zorg over de sectoren heen met elkaar te kunnen communiceren. Dat geeft duidelijkheid, ook voor de patiënt.”

Sneller inzicht in situatie patiënt of cliënt
V&VN-directeur Sonja Kersten noemt de keuze voor Snomed een belangrijke stap. “Er moet nog veel werk verzet worden voor de systemen echt met elkaar kunnen communiceren, maar doorslaggevend is dat we allemaal hetzelfde willen.” Invoering van Snomed betekent voor verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen enorme tijdwinst, maar ook sneller en beter inzicht in de situatie van een patiënt of cliënt.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *