Infectieziekten 2017: griep heeft hard toegeslagen

Infectieziekten 2017: griep heeft hard toegeslagen

Datum: 6 september 2018

Jaarlijks brengt het RIVM de ‘Staat van de infectieziekten’ uit. Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland en in het buitenland. De infectieziekten waaraan in 2017 de meeste ‘gezonde levensjaren’ in Nederland verloren gingen, zijn griep, pneumokokkenziekte en legionella. 

In de winter van 2016/2017 duurde de griepepidemie vijftien weken, tegen gemiddeld negen weken. Tijdens de epidemie werd vooral influenzavirustype A(H3N2) aangetroffen. Ouderen hebben over het algemeen minder weerstand tegen dit type influenzavirus. In totaal zijn tussen oktober 2016 en eind mei 2017 ongeveer 500.000 mensen ziek geworden door een infectie met het griepvirus en daarvan zijn ruim 6.500 mensen opgenomen in het ziekenhuis . Gedurende de epidemie overleden 7.500 meer mensen dan in die periode was verwacht.
In de winter van 2017/2018 duurde de griepepidemie nog langer, namelijk achttien weken. Dat seizoen domineerde influenzavirus type B (Yamagata-lijn). De impact van het griepseizoen 2017/2018 was fors met naar schatting 900.000 mensen met een symptomatische influenzavirusinfectie. Gedurende de 2017/2018 griepepidemie overleden 9.500 meer mensen dan in die periode was verwacht.

Legionella
Uit de rapportage blijkt ook dat het aantal patiënten met legionella sterk is gestegen, van 291 mensen in 2012 naar 561 in 2017. Soms liepen mensen dit op in het buitenland, maar vooral het aantal infecties dat in Nederland is opgelopen, was in 2017 hoger dan in voorgaande jaren, met een piek in de zomermaanden. De oorzaak van de stijging is onduidelijk; wel is er een relatie met warm en nat weer.

Meningokokken
In 2017 is het aantal mensen dat in Nederland ziek werd van meningokokken W opnieuw sterk toegenomen. In 2017 zijn 80 patiënten gemeld, ten opzichte van gemiddeld 4 patiënten per jaar vóór 2015. Vanwege deze toename is de meningokokken C-vaccinatie die baby’s van 14 maanden krijgen, vanaf 1 mei 2018 vervangen door een vaccin dat tegen meer typen meningokokken beschermt (ACWY). Het meningokokken ACWY-vaccin wordt vanaf het najaar 2018 ook aangeboden aan tieners die geboren zijn tussen 2001 en 2004.

Tbc, Lyme en zikavirus
In 2017 daalde het aantal gemelde patiënten met tuberculose (tbc) in Nederland voor het eerst sinds de eerste registratie in 1950 onder de 800 patiënten.
Naar schatting kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme in 2017, tegen zo’n 25.000 mensen in 2014.
Sinds juni 2017 zijn infecties met zikavirus bij zwangeren meldingsplichtig. Sindsdien zijn enkele meldingen gedaan van infectie rond de zwangerschap, opgelopen in Latijns-Amerika. Er is een programma gestart om de ontwikkeling van de kinderen van zikavirus-geïnfecteerde zwangeren te volgen.

Eerdere opsporing
De Staat van infectieziekten bevat elk jaar een verdiepend thema. Dit keer is dat ‘Infectieziekten-epidemiologie anno 2018’. Met sterke toename van digitale gegevens is het mogelijk om uitbraken van ziekten eerder op te sporen doordat steeds meer genetische gegevens van ziekteverwekkers beschikbaar komen. De nieuwe data en methoden zijn een belangrijke aanvulling op de ‘klassieke’ methoden, maar kunnen deze niet vervangen.

Zie voor alle informatie de RIVM-uitgave ‘Staat van infectieziekten in Nederland 2017’

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *