In nazorg samen verder na kanker

In nazorg samen verder na kanker

Datum: 2 oktober 2014

oncologische_nazorgTRANSMURALE ONCOLOGISCHE NAZORG – De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen organiseert de vierde Berg en Dal conferentie over het verplaatsen van delen van de nazorg voor de oncologische patiënt van de tweede naar de eerste lijn. Wat is de rol van de patiënt hierbij en welke kennis en kunde hebben zorgprofessionals nodig om goede nazorg te bieden?

Er is momenteel veel discussie over de verplaatsing van delen van de nazorg voor de oncologische patiënt van de tweede naar de eerste lijn. Zowel specialisten als huisartsen zien mogelijkheden om de nazorg voor deze kwetsbare groep patiënten anders te organiseren. Kiezen we voor langdurige specialistische nazorg of nazorg in de eerste lijn of een combinatie hiervan en van welke factoren is dat afhankelijk? Tijdens de conferentie wordt samen met betrokken zorgverleners en patiënten naar antwoorden op deze vragen gezocht.

Eén op de drie mensen krijgt kanker en de overlevingskans bij veel kankersoorten neemt steeds meer toe. Daardoor stijgt het aantal patiënten dat te maken krijgt met een oncologisch nazorgtraject. Het Nederlands Huisartsen Genootschap Standpunt ‘Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk’ pleit voor gestructureerde nazorg in de huisartsenpraktijk. Samenwerking, goede richtlijnen en informatie uitwisseling zijn daarbij van groot belang. De verwachting is dat goed georganiseerde en professionele oncologische nazorg zowel gezondheidswinst als financiële winst oplevert.

Op de conferentie spreken onder andere Frank van de Vorst (patiënt), Jan Engelen (directeur concernstaf Radboudumc), Henk van Weert (hoogleraar huisartsgeneeskunde universiteit van Amsterdam en medeauteur NHG standpunt Oncologische zorg in de huisartspraktijk), Carla van Herpen (oncoloog-internist Radboudumc) en Jenneke van de Streek (wetenschapsredacteur MedNet). Dagvoorzitter is Hester Macrander (cabaretière, theatermaker, theaterregisseur en
publicist).

Datum: 14 oktober a.s. Locatie: Hotel Erica, Berg en Dal. Tijd: 10.00 – 19.30 uur (incl. diner). Doel van de Berg en Dal conferenties is het samenbrengen van professionals op het gebied van intra- en extramurale zorg en welzijn om kennis en expertise uit te wisselen en van elkaar te leren. Meer informatie is hier te dwonloaden.

(Foto: Image Point Fr./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *