Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop

Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop

Datum: 11 juli 2018

Pieter Jeekel: “De Implementatie verloopt gestaag en traag.”

Steeds meer zorgorganisaties in de eerste lijn willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren, zodat chronisch zieken meer regie over hun gezondheid krijgen. Bij deze implementatie kunnen deze zorggroepen begeleiding vragen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!), bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een plan van aanpak met Scan & Plan. Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd vanuit een apart innovatiebudget van Kom Verder, een initiatief van ZO!. Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in en wordt de ondersteuning onderdeel van de reguliere zorginkoop.

Dit betekent dat vanaf 2019 er geen nieuwe subsidies vanuit ZO! meer worden toegekend. “De consulenten van ZO! kunnen volgend jaar nog steeds ondersteuning bieden om te komen tot een aanpak voor de volgende stap. Maar de zorginkoper van de zorgverzekeraar en de vertegenwoordiger van de zorggroep maken afspraken over financiering van die aanpak. Net zoals dat bij andere vormen van zorg gebeurt. Zo wordt ondersteunde zelfzorg steeds meer een logisch en integraal onderdeel van de zorg”, legt Pieter Jeekel, directeur van ZO uit.

Tweederde van zorggroepen geholpen met implementatie
ZO! staat zorggroepen met raad en daad bij, via onder meer met Scan & Plan. Met dit programma wordt, onder begeleiding van een consulent en in samenspraak met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar (meestal de zorginkoper) en een patiënt (vertegenwoordiger), in kaart gebracht waar de zorggroep staat en hoe de zorggroep een stap verder kan komen met de implementatie van ondersteunde zelfzorg. “We zijn actief bij 62 van de 94 zorggroepen, tweederde dus. Het verloopt gestaag en traag, stap voor stap. Daarom hebben we in samenspraak met Zorgverzekeraars Nederland afgesproken om de implementatie onderdeel te laten uitmaken van de reguliere zorginkoop. Daarvoor hebben we nieuwe voorwaarden gemaakt. Het wordt onderdeel van de regionale contractering”, aldus Jeekel.

ZO! zorgt dat de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren niet verloren gaat. Het betreft onder meer overzichten van consultmodellen en formats voor aanvragen tot overzichten van leefstijlinterventies, en van ervaringsinstrumenten tot digitale zelfzorgplatforms en -apps. Ook is er een box met meer dan 120 praktische tools opgebouwd.

Lange termijn
Jeekel zegt desgevraagd vertrouwen te hebben dat de veranderingen in de financiering goed zullen worden opgepakt. “Alle zorgverzekeraars hebben zich gecommitteerd aan deze verandering om de implementatie van zelfzorg op de lange termijn goed in te voeren. Vooral die lange termijn vinden we heel belangrijk. Het hele proces wordt goed gemonitord.”
Alle betrokken partijen zijn gemotiveerd, benadrukt hij. “Patiënten ervaren dat ze nu zelf met begeleiding en ondersteuning de oorzaak van hun chronische aandoening aanpakken en niet alleen de symptomen bestrijden. Zorgverleners beschikken steeds meer over methoden waarvan aangetoond is dat deze goed werken en waarmee ze dus effectief en niet alleen geprotocolleerd hun patiënten kunnen begeleiden. En ze krijgen hiervoor goed betaald. Zorginkopers waren er tot nu toe beperkt bij betrokken, maar kunnen dit nu op een positieve manier ter sprake brengen in inkoopgesprekken. Het is zeker wennen voor hen. Daarom organiseren we op 13 september een bijeenkomst, voor een warme overdracht.”

Lees hier een eerder interview met Pieter Jeekel op ZorgenZ: “Zelfzorg vereist cultuurverandering”

Corina de Feijter

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *