Huiskamergesprekken over laatste levensfase

Op 25 juni a.s. vindt er een symposium plaats waar het eindrapport zal worden gepresenteerd.