Huisartslab zet patiënt centraal

Huisartslab zet patiënt centraal

Datum: 16 februari 2015

huisartsenlab_albert_zwart_zorgenz“De huisarts wil graag meer service verlenen, maar hoe krijgt hij dat voor elkaar? Na een consult moet een patiënt naar een prikpost en daarna terugkomen voor het vervolg. Terwijl venapuncties gecombineerd met point-of-care dienstverlening in diagnostiek voor de patiënt veelal een one-stop zorgshop kan betekenen.”

Albert Zwart (foto), klinisch chemicus en directeur van U-Diagnostics, heeft de dienstverlening van Het Huisartslab sinds het voorjaar van 2014 onder zijn hoede genomen. U-Diagnostics is een CCKL-geaccediteerd en privaat laboratorium dat snel kan schakelen zodat efficiënt en lean vanuit Utrecht in het hele land diensten worden verleend aan huisartsen. Hij ziet dat het landschap van eerstelijns diagnostiek sterk in beweging is. “De huidige markt kenmerkt zich door een sterk versnipperd aanbod, verdeeld over de eerste en tweede lijn met elk eigen regelgeving en bekostigingsmethodieken. Wij willen graag de meest patiëntvriendelijke dienstverlening bieden.”

Dat kan door de huisartsen in hun praktijk een groter aandeel in de diagnostiek te bieden. “Zowel de arts als de patiënt profiteren van diagnostiek dichter bij huis, met een doelmatige uitgave van de zorggelden. Het Huisartslab voorziet in een one-stop-shop dienst. Met kosteloze plaatsing van point-of care analyzers voor DM2, CVRM en CRP, een digitale connectie met HIS/KIS, training van medewerkers, klinische chemie, medisch microbiologische diagnostiek in het lab in Utrecht en een dagelijkse koeriersdienst.”

Het betekent zo veel mogelijk decentraliseren van de diagnostiek, in de buurt van de patiënt. “De zorg rond de patiënt organiseren, dat is toch het motto?! De ondernemende huisarts wil dat graag doen en het betekent voor de assistenten en praktijkondersteuners een extra band met de patiënt als zij de diagnostiek in eigen praktijk kunnen uitvoeren. Wij trainen de medewerkers in de praktijk, ook in het op een adequate wijze bloed afnemen. Ze krijgen van Het Huisartslab een certificaat als alle procedures goed worden gevolgd en de medewerkers zich op hun gemak voelen bij de nieuwe dienstverlening. De apparatuur wordt op afstand gevalideerd.”

Dit lijkt op een concept met veel winnaars. Dat beaamt Albert Zwart. “Neem de bepaling van C-reactief proteïne. Voor de huisarts is het heel belangrijk dat hij snel een onderscheid kan maken tussen een virus en een bacteriële infectie. Dat scheelt enorm in het voorschrijven van antibiotica. Het is een goedkope test, wat niet onbelangrijk is voor de patiënt: de diagnostiek valt immers onder zijn eigen risico. Voor de diagnostiek in Utrecht hanteren we een scherpe prijs. Zeg maar dat de dienstverlening all-inclusive is.”

Wie nam het initiatief tot Het Huisartslab? U-Diagnostics en het farmaceutisch concern MSD hebben in 2013 Het Huisartslab opgericht. “Aanvankelijk was MSD een stuwende kracht maar begin 2014 heeft men alles aan ons overgedragen, teneinde zich op de core business te kunnen richten. Ik ben in 1995 in Emmen met een zelfstandig laboratorium begonnen. In 1999 vroeg het Universitair Medisch Centrum Utrecht of ik alle commerciële activiteiten in een aparte BV wilde organiseren. Al snel namen we het lab van het ziekenhuis van defensie over. Een groot verschil met huisartsenlaboratoria is dat wij het Duitse model met koeriers in plaats van prikstations hanteren. We zijn ISO-gecertificeerd en CCKL geaccrediteerd.”

Blijft de dienstverlening beperkt tot diagnostiek? “Een goede logistiek in de eerstelijnszorg draagt bij aan de service die de huisarts in zijn praktijk kan verlenen en aan de zorg die rond de patiënt wordt georganiseerd,” betoogt Albert Zwart. “Hieraan kunnen wij bijdragen met het transport van materiaal voor onderzoek bij pathologie, het leveren van stikstof, materialen beschikbaar stellen voor kleine chirurgische ingrepen, het leveren van wond- en verbandmiddelen of in het voorzien van apparatuur voor echografische screening. We hebben ook oog voor de farmacie: voor een veilige uitgifte van geneesmiddelen is het vaak belangrijk dat de apotheker van zijn patiënt de nierwaarde kent. Als wij die hebben gemeten, zorgen we dat de apotheker ervan op de hoogte is. Wellicht kunnen we in de logistiek van de farmacie een rol gaan spelen. Tegelijk houden we de ontwikkeling in ‘selfcare’ scherp in de gaten.”

Bekijk hier het FILMPJE over HetHuisartslab.

Meer informatie: Twan Oomen, Business Development Manager HetHuisartslab, telefoon 06 51 196210, email twan.oomen@hethuisartslab.nl

(Dit bericht verscheen eerder op Zorgenz op 2 juli 2014)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *