Wankel balans in huisartsencapaciteit

Wankel balans in huisartsencapaciteit

Datum: 21 december 2018

Op de valreep voor de kerstweek heeft minister Bruins twee rapporten naar de Tweede Kamer gestuurd over huisartsenzorg. Het zorggebruik in de huisartsenpraktijk is flink toegenomen. Met meer ondersteunend personeel en samenwerking tussen huisartsen en met andere zorgverleners, is het gelukt de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te garanderen. Het is echter zeer of die balans in de toekomst blijft bestaan. Er dreigt in de komende vijf jaar in veel regio’s in Nederland een tekort aan huisartsen te ontstaan.

De rapportage ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn‘ van het Nivel,  biedt vooral een terugblik op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Het rapport ‘Balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg’, van het Nivel en Prismant, gaat met name in op de huidige stand van zaken en de toekomst. Het biedt goed zicht in het dreigende capaciteitsprobleem.

Probleemgebieden
De zorg neemt verder toe en het aanbod blijft achter. Kijkend naar de toekomst, zijn er voor veel arbeidsmarktregio’s in de komende vijf tot tien jaar in toenemende mate knelpunten te verwachten in de balans tussen vraag en aanbod van huisartsenzorg. In enkele regio’s is er op dit moment al sprake capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg. Dat betreft met name Zeeland, Achterhoek, Drenthe, Drechtsteden en Noord-Holland Noord. In deze regio’s neemt de zorgvraag snel toe door een relatief snel vergrijzende bevolking, in combinatie met veel huisartsen die richting pensioen gaan en weinig instroom van jonge huisartsen.
Gaat het nu nog om 5 van de 28 arbeidsregio’s, de verwachting is dat er in zeker de helft een tekort aan huisartsen ontstaan. De LHV heeft in een factsheet de vraag en het aanbod nu en in de toekomst inzichtelijk gemaakt.

Aanbevelingen
De Nivel-onderzoekers doen de volgende aanbevelingen:

  • Vergroten van de capaciteit, bv. door meer huisartsen en ondersteunend personeel op te leiden, verdergaande taakherschikking en minder administratieve lasten
  • De trends (o.a. parttime werken) als input laten dienen voor de landelijke raming en het instroomadvies van het Capaciteitsorgaan
  • Het aanpassen van de allocatie- en beloningsstructuur van de avond-, nacht- en weekenddiensten
  • Huisartsen kennis laten maken met regio’s waar tekorten worden verwacht en het bieden van mogelijkheden voor de partner en gezin
  • Partijen in de regio kunnen met de opgestelde regioprofielen en oplossingsrichtingen aan de slag.

Voldoende tijd voor patiënt
Bruins vindt het belangrijk dat huisartsen zich niet overbelast voelen, voldoende tijd hebben voor de patiënt en dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. “Om dit te realiseren, moet breed worden gekeken naar oplossingen en concreet naar de aanbevelingen uit dit onderzoek”, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer.
Ella Kalsbeek, voorzitter LHV, hoopt dat het rapport ‘Balans in vraag en aanbod’ dient als een wake-upcall. “Als we op deze voet doorgaan, is straks niet langer iedere inwoner gegarandeerd van huisartsenzorg.”

Aan de slag
Bruins ziet dat ook zo. “Er is noodzaak tot actie, schrijft hij tot slot. Hij gaat met de LHV in gesprek over de aanpak van mogelijke tekorten aan huisartsen in de regio. Hij verzoekt het Capaciteitsorgaan het rapport te betrekken bij de raming en instroomadvies voor huisartsen en voor PA’s/VS’en. Er hij roept de arbeidsmarktregio’s op om actief met de resultaten van het onderzoek aan de slag te gaan.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *