Huisartsen mogen meer declareren voor e-consult dan gedacht

Huisartsen mogen meer declareren voor e-consult dan gedacht

Datum: 7 februari 2018

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Veel huisartsen denken dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan dat van een telefonisch consult. Dit is niet het geval. Huisartsen mogen voor een e-consult zelfs een dubbel regulier consult declareren, mits de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel face-to-face consult wordt geboden. De NZa heeft dit onlangs bevestigd.

Zo blijkt uit de Actieagenda e-consult bij de huisarts van Nictiz. Doel van de Actieagenda is huisartsen praktisch ondersteunen bij invoering en gebruik van e-consulten. Daarnaast moet de actieagenda de belemmeringen van een breed en effectief gebruik van het e-consult wegnemen. Die belemmeringen zijn onder andere financieel van aard.

Vergoeding niet afhankelijk van de vorm
Op dit moment declareren veel huisartsen voor hun e-consulten de helft van de vergoeding van een regulier consult. De vergoeding voor een e-consult is echter niet afhankelijk van de vorm, maar van de tijdsinvestering en de geleverde zorgverlening.
Bettine Pluut, programmamanager Patiëntparticipatie en eHealth bij Nictiz:
​​“Het is belangrijk dat huisartsen op de hoogte zijn van de brede declaratiemogelijkheden voor een e-consult. Financiering wordt nu onterecht als een van de belangrijkste belemmeringen gezien, en dat is zonde.”​

Met een e-consult wordt een digitaal schriftelijk consult bedoeld. De NZa hanteert hiervoor in haar beleidsregels de term e-mailconsult. De prestatie ‘E-consult’ bestaat niet in de beleidsregels van de NZa.

Declaratiemogelijkheden voor e-consult
Een gevoerd e-consult kan tot één van de onderstaande drie declaratiesoorten leiden, afhankelijk van de feitelijk geleverde prestatie:

  • E-mailconsult, als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult;
  • Een regulier consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een regulier consult wordt geboden;
  • Een dubbel consult, als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening die in een dubbel consult wordt geboden.

In alle gevallen geldt de aanvullende voorwaarde dat voldaan moet zijn aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft opgesteld in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact​.

​Het maakt niet uit wie zorg verleent
Het mogen declareren van de prestatie staat los van wie in de praktijk de zorg verleent. Dit betekent dat zowel een huisarts, praktijkondersteuner als assistent een e-consult mogen voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *