Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak

Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak

Datum: 24 november 2018

Huisartsen in gezondheidscentra krijgen ruim baan voor hun vak. Het gezondheidscentrum biedt efficiënte ondersteuning bij de praktijkvoering van haar zorgverleners en ontzorgt hen in belangrijke mate.  De huisartsen kunnen zich daardoor richten op de zorg voor de  patiënten en hebben veel mogelijkheden zich daarin verder te ontwikkelen.

Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG), is uitgevoerd door zelfstandig adviseur/onderzoeker Jan Heijs en huisarts/consultant Sophie Brühl. De uitkomsten staan in een fraai vormgegeven flyer.

Veel te bieden
Ons  land  telt een paar honderd gezondheidscentra waarin huisartsen en andere zorgprofessionals uit de eerste lijn samen onder één dak geïntegreerde multidisciplinaire zorg verlenen. Geen centrum is hetzelfde. De overeenkomst? Elk gezondheidscentrum heeft veel te bieden, zo luidt de  conclusie. Het samenwerken met de andere huisartsen in het centrum maakt onderlinge waarneming bij vakantie, scholing en ziekte mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot parttime werken, wat een goede balans tussen werk en privéleven ten goede komt.

Vanzelfsprekende samenwerking
Samenwerking met andere disciplines en andere domeinen is onontbeerlijk voor integrale wijkgerichte zorg. Samenhangende zorg, zelfmanagement en preventie zijn daartoe essentieel. In het gezondheidscentrum is samenwerking vanzelfsprekend en intensief, zo staat in de uitgave. De  zorgverleners verwijzen hun patiënten drempelloos naar elkaar door en trekken samen op om hun zorg te verbinden met de zorg- en hulpverlening in andere domeinen, zoals sociaal domein en tweede lijn.

En nog even om hardnekkige misverstanden te voorkomen: Elke huisarts in een gezondheidscentrum werkt vanuit professionele autonomie en heeft op naam ingeschreven patiënten.

Vergelijking verdiensten
De flyer gaat ook in op de inkomsten. Daarover bestaan nogal wat misverstanden, zo zeggen de opstellers. Een huisarts in loondienst verdient nauwelijks minder dan een normpraktijkhouder. Om een goede vergelijking te maken moeten de fiscale verplichtingen en de rechten uit de cao worden meegerekend. Juist op deze punten heeft werken in een gezondheidscentrum voordelen door de goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden, zoals doorbetaling bij ziekte, mogelijkheden voor scholing, en pensioenopbouw. Ook kent de cao resultaatafspraken die extra inkomen kunnen opleveren. De inkomensverschillen tussen een huisarts in een gezondheidscentrum, een hidha en praktijkhouders zijn in een factsheet verder uitgewerkt. Deze factsheet is aan de flyer toegevoegd.

 

(Foto’s: uit flyer)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *