Huisartsen bespreken toekomst huisartsenzorg

Huisartsen bespreken toekomst huisartsenzorg

Datum: 3 september 2018

Ruim twaalfhonderd huisartsen (in wording) gaan deze maand met elkaar in gesprek over hun toekomstige kerntaken en kernwaarden. En eind oktober ontvangen alle circa 11.000 huisartsen een enquête om zich uit te spreken. Op de website van het landelijke project Toekomst Huisartsenzorg staat alle informatie over de doelen, de aanpak en het verloop van het denktraject. Huisartsen kunnen zich op deze website ook aanmelden voor deelname aan een denksessie.

Het is de bedoeling dat de beroepsgroep op 21 januari 2019, net als zestig jaar geleden in Woudschoten is gebeurd, de herijkte kernwaarden van de huisartsengeneeskunde in een nieuwe Toekomstvisie zal presenteren. Alle beroepsverenigingen en betrokken organisaties, waaronder InEen, hebben de huisartsen opgeroepen deel te nemen aan de sessies.

Nieuwe visie is nodig
Waarom een nieuwe visie op de huisartsenzorg? Allerlei ontwikkelingen, zoals de toenemende zorgzwaarte en complexiteit van de problemen, de werkdruk op de huisartsenposten, de veranderingen in de jeugdzorg, verschuiving van de tweede lijn naar eerste lijn en meer mensen met een chronische ziekte, leiden ertoe dat het huisartsenvak verandert. Vooral de hogere werkdruk speelt huisartsen parten. Het vak zelf is ook veranderd. Er zijn meer vrouwelijke huisartsen en huisartsen willen meer parttime werken, ook mannen.

Thema’s
De Argumentenfabriek begeleidt het denkproces. Met een commissie van huisartsen heeft deze organisatie zogeheten denkgereedschap ontwikkeld en ruim zestig huisartsen in een snelcursus opgeleid tot gespreksleider.
Er zijn twaalf thema’s gekozen, waarover de huisartsen tijdens de sessies een knoop moeten doorhakken. Deze thema’s zijn: basishuisartsenzorg, ANW-zorg, palliatieve zorg, poortwachtersrol, preventie, arts-patiëntrelatie, netwerkzorg, opleiding, onderzoek, innovatie, eindverantwoordelijkheid en contractvorm. Met bij ieder thema de vraag ‘Welke opties hebben huisartsen om invulling te geven aan dit thema?’

Lees hier ook de blog over de toekomstvisie Anton Maes

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *