Huisarts meest logische informatiebron voor kwaliteit van zorg

Huisarts meest logische informatiebron voor kwaliteit van zorg

Datum: 16 mei 2019

Iedereen vindt kwaliteit van zorg van belang. Maar… wat verstaan mensen daaronder? In eerste instantie noemt men een goede, respectvolle bejegening. Bij ernstiger aandoeningen of meer technische zorg hechten patiënten meer waarde aan informatie over de zorg zelf. Dat wil zeggen: meetbare indicatoren, zoals het aantal soortgelijke of geslaagde behandelingen of complicaties. De huisarts vindt men daarvoor de meest logische en meest betrouwbare bron. Dat zorgverzekeraars letten op de kwaliteit van zorg en daarover informatie kunnen geven, is nauwelijks bekend bij het publiek.

Dit blijkt uit onderzoek van Kantar in opdracht van het ministerie van VWS naar de informatiebehoefte van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek vroeg mensen om voor verschillende zorgvragen te bedenken wie daarbij de aangewezen partij is om kwaliteitsinformatie te verstrekken.

Inkoop op kwaliteit
Mensen zoeken niet vaak naar informatie over kwaliteit van zorg bij hun zorgverzekeraar. Er is weinig bewustzijn van het feit dat zorgverzekeraars zich met kwaliteit van zorg bezighouden en beschikken over kwaliteitsinformatie. Men is wel redelijk goed op de hoogte van het feit dat verzekeraars zorg inkopen, maar de helft denkt dat alleen wordt gelet op prijs en niet op kwaliteit. De meeste verzekerden hebben daarom nog nooit gezocht naar informatie over de manier waarop de eigen verzekeraar bij inkoop rekening houdt met kwaliteit van zorg.

Informatie per site
Mensen staan er zeker voor open als de zorgverzekeraar hen informeert over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders. Als ze weten dat de zorgverzekeraar die kwaliteitsinformatie heeft, noemen ze de zorgverzekeraar een acceptabele bron. Na de huisarts zelfs een van de meest aangewezen partijen. Met een voorkeur voor informatiedeling per website van de zorgverzekeraar, met een gedetailleerd overzicht met kenmerken en scores per zorgverlener. En laat die nu veelal ontbreken op de sites van zorgverzekeraars.

Kwaliteitsinformatie is – logischerwijs – pas gewenst op het moment dat iemand een zorgverlener nodig heeft. Bij de overweging om al dan niet over te stappen van zorgverzekeraar vindt men kwaliteitsinformatie minder interessant. Mensen letten bij het wijzigen van een zorgverzekering vooral op kosten. De kwaliteit van de ingekochte zorg speelt slechts bij weinigen een rol.

Aan de slag 
Kortom: zorgverzekeraars moeten aan de slag. Ze moeten beter communiceren dat zij over kwaliteitsinformatie beschikken en deze kunnen delen met hun verzekerden.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *