Huisarts bespaart tonnen met dementiezorg

Huisarts bespaart tonnen met dementiezorg

Datum: 5 januari 2017

dementie_zorgenzHuisarts Chantal Hensens uit Wijchen houdt ouderen met dementie die thuis wonen beter in de gaten. Dat doet ze met behulp van een netwerk met daarin een wijkverpleegkundige, een zorgtrajectbegeleider, een specialist ouderengeneeskunde en zo nodig een fysiotherapeut of ergotherapeut. Met deze aanpak voorkomen de zorgverleners crisissituaties en dat kan tot 2.000 euro per maand schelen. De financiering van deze dementiezorg vormt wel een struikelblok om dit goede voorbeeld landelijk in te voeren.

Chantal Hensens probeert problemen rond kwetsbare ouderen voor te blijven, vertelde ze onlangs op Radio 1. “We hebben korte lijntjes, overleggen twee keer per jaar en proberen alles in de eerste lijn te houden. Vroeger was het meer brandjes blussen, nu zijn we proactief.” Ze zegt met haar methode niet te kunnen voorkomen dat deze mensen in het verpleegtehuis terechtkomen. “Maar sinds ik met deze aanpak werk, merk ik dat ik niet in allerlei crisissituaties kom. We bespreken vooraf wat we doen als een patiënt onrustiger wordt. Meer wijkzorg inzetten of meer begeleiding van de mantelzorg, want als die het niet meer volhouden, ontstaan er problemen en kan iemand vaak niet meer thuis blijven wonen.”

Kleinschalig zorgnetwerk levert besparing op
Patiënten en hun mantelzorgers veel beter in de gaten houden met een team van hulpverleners zodat ze niet in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten worden opgenomen, dat levert een besparing op. Onderzoekers van het Alzheimer Centrum van de Nijmeegse Radboudumc die de aanpak van Hensens onderzocht hebben, denken dat de werkwijze per maand 2.000 euro per patiënt kan schelen. Hensens heeft op die manier in drie jaar tijd op veertien patiënten waarschijnlijk al zes ton bespaard. In het onderzoek zijn veertien patiënten met dementie 3,5 jaar gevolgd.

Het geheim is kijken naar de hele situatie van de oudere
Het kleinschalige zorgnetwerk van Hensens hanteert de werkwijze van DementieNet, een hecht samenwerkingsverband met als belangrijkste spelers de huisarts, de (wijk)verpleegkundige, de sociaal werker en de mantelzorgers. De website van Beter Oud meldt dat het geheim is dat de zorgverleners niet alleen kijken naar gezondheidsklachten, maar naar de hele situatie van de oudere. Dat kan dankzij de screeningsmethode Easycare die in Wijchen wordt gebruikt. Daarbij bekijkt een hulpverlener samen met de oudere wat iemand zélf als probleem ervaart.
Dat leidt tot veel scherpere keuzes in wat wel en wat niet nodig is, aldus de onderzoekers in hun eindrapport over de financiële impact van DementieNet Wijchen.

Meer motivatie bij ouderen dus meer succes van de interventies
Wat nog belangrijker is: het zorgt voor meer motivatie bij de ouderen. Dat maakt de kans op succes van de interventies vele malen groter. Het gaat om oplossingen op álle levensterreinen, dus niet alleen op het gebied van zorg. Bovendien is de werkwijze in Wijchen niet alleen goedkoper dan de duurdere verpleeghuis- en ziekenhuiszorg: ouderen en mantelzorgers zitten ook beter in hun vel dankzij deze aanpak. De geïnterviewde professionals merken dat mantelzorgers zich beter ondersteund voelen en beter zijn opgewassen tegen hun dagelijkse taken. In vijf van de veertien casussen zou de druk voor de mantelzorgers bij reguliere zorg te groot zijn geworden.

Elke praktijk een verpleegkundige
De huisarts gelooft in deze aanpak, maar erkent dat het lastig is om deze landelijk in te voeren. “De financiën schieten nu tekort. Het is arbeidsintensief. Ik steek er zelf vrije tijd in. Maar voor mij zijn het de krenten in de pap. Ik heb plezier in de begeleiding. Elke huisartsenpraktijk zou een praktijkverpleegkundige moeten hebben die we kunnen inzetten voor de kwetsbare ouderen. De financiën vormen nu het struikelblok”, aldus de huisarts op Radio 1.

(Foto: Mark Ocskay/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *