Hoog verzuim en personeelsverloop bedreiging voor investering in de zorg

Hoog verzuim en personeelsverloop bedreiging voor investering in de zorg

Datum: 16 september 2019

De EY-barometer Nederlandse GezondheidSzorg 2019 heeft de zogeheten credit rating in kaart gebracht. Dit is een objectieve score voor financiële gezondheid. Voor het eerst in vier jaar is de zogeheten sectorrating van Nederlandse zorgaanbieders gedaald. De belangrijkste oorzaken voor deze daling zijn de alarmerende toename van het ziekteverzuim naar bijna 6 procent en het enorme  personeelsverloop van ruim 15 procent. Met als gevolg dat de inzet van personeel niet-in-loondienst met ruim 7 procent hoger is dan ooit (7,1%). Dat leidt tot hogere kosten.

Dit staat in de EY-barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019. Deze barometer gaat onder andere in op  de financiering van de Nederlandse zorgsector. En financiering is noodzakelijk om ambities en zorginnovaties te kunnen realiseren.

Rendement
Het rendement van de zorgsector als geheel is in 2018 gezakt naar 1,6%. De totale financiering van de Nederlandse zorgsector bedraagt € 17,6 miljard. De Europese Investeringsbank (EIB) maakt hierbij een belangrijke opmars als financier voor zorginstellingen. Mogelijk dient dit als voorbeeld voor andere financiers om toe te treden tot de markt voor financiering van zorginstellingen.

Net voldoende
De Nederlandse zorgsector had een sectorrating van BBB+. Dat is gedaald naar BBB-. Daarmee balanceert ze nog net boven de ondergrens om nog op de interesse van investeerders te kunnen rekenen. Bij een rating die nog lager ligt dan BBB- is de aantrekkelijkheid om te investeren enorm gedaald en zijn investeerders dus minder geïnteresseerd. De operationele uitdagingen – met name op personeelsvlak – vormen wel een steeds groter wordende bedreiging die de investeringsbereidheid mede zal beïnvloeden.

Vergrijzing en ontgroening
In de ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening in de Nederlandse zorgsector is sprake van een dubbele impact. Enerzijds ontstaat er meer vraag naar zorg. Anderzijds daalt het aanbod van beschikbaar arbeidspotentieel. Dat geldt zeker voor arbeidsintensieve sectoren als de ouderenzorg, ggz,  gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De gehele sector staat voor de uitdaging om te komen met innovatieve oplossingen. En juist daarvoor is voldoende financiële slagkracht nodig, stelt het rapport van EY. Nu veel instellingen op het gebied van vastgoed en bedrijfsvoering verregaande optimalisaties hebben doorgevoerd, zal hier meer nadruk op (moeten) komen te liggen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *