Hoger budget eerstelijnsverblijf, makkelijker inzet specialist ouderengeneeskunde

Hoger budget eerstelijnsverblijf, makkelijker inzet specialist ouderengeneeskunde

Datum: 27 juli 2016

eerstelijnsverblijf_zorgenzHet budget voor het eerstelijnsverblijf is structureel verhoogd met 33 miljoen euro. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hebben dit gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin komen ook andere zaken aan bod. Bijvoorbeeld het feit dat specialisten ouderengeneeskunde hun vak kunnen uitoefenen buiten het verpleeghuis. Zie ook het artikel over de zorg voor kwetsbare ouderen thuis op 11 juli op ZorgenZ.

Het eerstelijnsverblijf is bedoeld voor thuiswonende kwetsbare ouderen die tijdelijk intensieve zorg nodig hebben. De focus ligt op herstel van de redzaamheid en een terugkeer naar huis. Bijvoorbeeld als overbrugging na een behandeling in het ziekenhuis, voordat de oudere weer naar huis kan. Of om te herstellen van een ziekte. Omdat het aantal kwetsbare ouderen dat thuis woont, toeneemt, neemt ook het gebruik van het eerstelijnsverblijf toe. Om het mogelijk te maken dat meer kwetsbare ouderen van deze voorziening gebruik kunnen maken, hebben beide bewindslieden besloten om het budget structureel te verhogen met 33 miljoen euro. Overigens valt het eerstelijnsverblijf inmiddels onder de Zorgverzekeringswet. Schippers en Van Rijn geven aan ook de capaciteit van het eerstelijnsverblijf te willen uitbreiden.

Inzet specialist ouderengeneeskunde in de wijk
Edith Schippers en Martin van Rijn vergroten hiernaast de mogelijkheden voor specialisten ouderengeneeskunde om buiten een verpleeghuis hun vak uit te oefenen. Er wonen steeds meer ouderen met een complexe zorgvraag thuis. Dat vereist goede wijkverpleging en andere zorg en ondersteuning thuis. Echter: de huisarts beschikt niet altijd over de kennis en competenties om aan de complexe zorgvraag van deze ouderen te voldoen. Op verzoek van de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde deze zorg bij de ouderen thuis bieden. Dat moet kunnen via de subsidieregeling extramurale behandeling voor cliënten zonder Wlz-indicatie, en via de beleidsregel modulaire zorg voor cliënten met een Wlz-indicatie. De specialist ouderengeneeskunde hoeft dus niet in dienst te zijn van een zorginstelling om te kunnen worden ingezet in de wijk. Schippers en Van Rijn geven aan na de zomer te komen met een brief aan de Tweede Kamer over deze subsidieregeling.

(Foto: Kzenon/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *