Hetroergaatom.nl: informatie over lastenvermindering huisartsen

Hetroergaatom.nl: informatie over lastenvermindering huisartsen

Datum: 5 januari 2016

het_roer_gaat_om_zorgenzDe website Hetroergaatom.nl houdt huisartsen en andere partijen in de zorg in 2016 op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om.

De afspraken die de onnodige bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen terugdringen, treden voor een groot deel per 1 januari 2016 in werking. Partijen hebben de afgelopen drie maanden de aanbevelingen uit het rapport HetRoerGaatOm (oktober 2015) uitgewerkt. De gezamenlijke website biedt huisartsen eenduidige informatie over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website een e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie wordt toegevoegd.

Zes partijen
De website Hetroergaatom.nl is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer thema’s
In deze eerste ronde worden met name extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen afgeschaft. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties en een beter borging van het declaratieverkeer, volgen in 2016. Hiervoor is nader overleg nodig met onder andere ICT-leveranciers. Te zijner tijd zijn deze vervolgafspraken te vinden op Hetroergaatom.nl. In het kader van Het Roer Moet Om staan ook afspraken over de thema’s Samenwerking & Gelijkwaardig en Kwaliteit op het programma. Dit betreft onder meer de contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de Mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. De eerste uitkomsten zijn in de loop van het voorjaar te verwachten en worden eveneens bekend gemaakt op Hetroergaatom.nl.

(Foto: Momente/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *