Het roer is om bij de ACM

Het roer is om bij de ACM

Datum: 23 september 2015

het_roer_moet_om_zorgenzHet Actiecomité Het Roer Moet Om juicht de stap van de toezichthouder ACM toe dat zij de handhaving van de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg goeddeels loslaat. De huisartsen hebben het roer omgekregen bij de mededingingsautoriteit. “Goed dat men nu tot inkeer komt. Maar zorgelijk dat daar eerst massaal protest van huisartsen voor nodig was.”

Met de aankondiging afgelopen weekend van toezichthouder ACM komt vooralsnog een eind aan desastreus beleid van jaren, merkt huisarts Peter de Groof van het actiecomité op. De ACM erkent nu openlijk dat haar beleid de laatste jaren innovatie en initiatieven in de zorg heeft verstikt. Het actiecomité Het Roer Moet Om, dat in een half jaar ruim twee derde van de Nederlandse huisartsen wist te mobiliseren tegen het juk van de Mededingingswet, juicht de stap toe. “Het roer is klaarblijkelijk om bij de ACM. Men ziet nu in dat juist samenwerking onmisbaar is voor goede huisartsenzorg, en niet concurrentie. Daarom moeten we ook helemaal weg uit de Mededingingswet. Dat moet de volgende stap zijn.”

Samenwerken moet mogelijk zijn
Al jaren zuchten de huisartsen onder het juk van de ACM, vervolgt De Groof. Er werden hoge boetes gezet op onderlinge afstemming van zorg tussen huisartsen. Ook gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars werd door de ACM verboden, waardoor de individuele huisartsen in onmogelijke onderhandelingspositie kwamen ten opzichte van de vier grote zorgverzekeraars in Nederland. Die koers verlaat de ACM dus per direct.
De heroverweging van het handhavingsbeleid van de ACM komt rechtstreeks voort uit het nationaal debat over de huisartsenzorg dat Het Roer Moet Om afgelopen juni organiseerde. Minister Edith Schippers van VWS erkende daar ook dat samenwerking tussen huisartsen gewoon mogelijk moet kunnen zijn.

(Foto: Lightspring/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *