Het blijft puzzelen met SOLK

Het blijft puzzelen met SOLK

Datum: 14 oktober 2015

martine_poulussen_menzis_zorgenz“Wat speelt zich in de spreekkamer van de huisarts af wanneer een SOLK-patiënt binnenkomt? In hoeverre kan een huisarts op het eigen oordeel vertrouwen en in hoeverre durft een huisarts zich uit te spreken tegen een dwingende patiënt?” Martine Poulussen, projectmanager Zorg eerste lijn bij Menzis voor de regio’s Twente en Achterhoek, is zich terdege bewust van de grote rol die een huisarts heeft als het gaat om SOLK-patiënten in de eerste lijn.

Op weg naar het congres ‘SOLK, niet te verklaren? Wel te behandelen! op 4 november in Zwolle, georganiseerd door ELANN, Progez, ROSET en Caransscoop, is dit het derde interview in de vierdelige serie bij Caransscoop. Sonja Zeilmaker spreekt na de huisarts en de ex-patiënt, nu met een betrokken medewerker van de zorgverzekeraar.

Regie in huisartsenpraktijk
”Het blijft puzzelen voor een huisarts,” zegt Martine Poulussen. “Wanneer is een patiënt een SOLK-patiënt? Als alle medische oorzaken zijn onderzocht en uitgesloten of eerder? En hoe ‘prik’ je als huisarts door de gepresenteerde klachten? We zijn er allemaal bij gebaat dat SOLK zo vroeg mogelijk in het traject wordt onderkend. In de eerste plaats de patiënt, want die krijgt snel duidelijkheid over wat er aan de hand is. Maar ook de huisarts. Hij hoeft zijn patiënt niet onnodig voor allerlei diagnostiek naar het ziekenhuis te sturen. Dat scheelt weer in de zorgkosten. Zo vindt Menzis het belangrijk dat de regie binnen de huisartsenzorg ligt en zet de huisarts in zijn kracht door te onderzoeken waar het mogelijk is dat de huisarts diagnostiek kan aanvragen zonder dat er een verwijzing plaatsvindt naar een specialist.”

Probleem en oplossing
“Het SOLK-probleem moeten we niet onderschatten. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar aangenomen wordt dat zo’n 1 miljoen patiënten gerangschikt kunnen worden als SOLK-patiënt” Een maatschappelijk probleem, dat volgens Martine Poulussen meer bespreekbaar mag worden: ‘Het SOLK-congres draagt zeker bij SOLK meer op de kaart van de zorgverlener te zetten. En dat niet alleen; het helpt in de herkenning, benadering en behandeling van een SOLK-patiënt. Ik ben blij dat de psychosomatische oefen/fysiotherapeut een duidelijke rol in het congresprogramma heeft gekregen. Wanneer een huisarts een SOLK-patiënt herkent, gaat een psychosomatisch oefentherapeut een paar stappen verder.’ Poulussen juicht het toe wanneer zorgverleners elkaar rondom SOLK beter leren kennen en vanuit de keten de behandeling aanpakken.

App je hAppy
“Ik maakte bij Menzis kennis met SOLK vanwege een trial – via Tim Olde Hartman en Enny Versteeg – om hypotheses rondom SOLK en de psychosomatisch oefentherapeut aantoonbaar te maken. Een interessant onderwerp en het liet me niet meer los. Mede naar aanleiding van de resultaten van deze trial financiert Menzis de ontwikkeling van een app: ‘App je hAppy’. Deze app is een hulpmiddel voor de behandelend psychosomatisch therapeut en de SOLK-patiënt: de interventie is beter te volgen, er worden tips en thuisoefeningen gegeven. De app is momenteel als test bij ongeveer 150 patiënten in gebruik, onder begeleiding van de psychosomatisch oefentherapeut.”

Ga HIER naar het congresprogramma.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *