Help mee ‘Gezond ouder worden’ vorm te geven

Help mee ‘Gezond ouder worden’ vorm te geven

Datum: 9 februari 2017

gezond_ouder_worden_zonmwVELDRAADPLEGING – Deze week heeft ZonMw de concept kennisagenda ‘Gezond ouder worden’ gepubliceerd. Tot en met 22 februari bestaat voor zorgverleners de mogelijkheid om de kennisagenda aan te vullen met ontbrekende kennisvragen.

ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden.

Kennisvragen aanvullen (tot 22 februari)
Tot 22 februari geeft ZonMw zorgverleners nogmaals de gelegenheid de kennisvragen aan te vullen via een digitale vragenlijst. Aan de mensen die mee willen doen, geeft ZonMw het advies de concept kennisagenda door te nemen voordat aanvullingen worden gemaakt. In de concept agenda is duidelijk aangegeven welke vragen buiten beschouwing blijven omdat deze elders al worden opgepakt. Open hier de concept kennisagenda en start de vragenlijst.

Vervolg: prioritering (2 tot 13 maart)
Op basis van de ontvangen aanvullingen, wordt het concept bijgesteld om vervolgens het belang en gewicht van elke kennisvraag vast te stellen. Van 2 tot 13 maart 2017 kunnen zorgverleners aangeven welke kennisvragen zij het belangrijkste vinden: per domein mogen drie vragen worden gekozen. Tegelijk vraagt ZonMw om aan te geven tot welke stakeholdergroep de deelnemer aan de veldraadpleging behoort (burger, zorgprofessional, werkzaam in beleid of onderwijs, onderzoeker, verzekeraar etc.). Op die manier krijgen de organisatie zicht op wat de verschillende stakeholders het belangrijkste vinden in de kennisagenda Gezond ouder worden. Dat zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor een gespreksronde langs de stakeholders waarin ZonMw tracht hun betrokkenheid te vergroten bij de uitvoering van de kennisagenda.

Meer informatie: Klik hier voor de achtergrondinformatie over de kennisagenda ‘Gezond ouder worden’.

(Foto: Alexey Kuznetsov/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *