Helderheid over indexatie in huisartsencontracten

Helderheid over indexatie in huisartsencontracten

Datum: 18 december 2018

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat kostenstijging als gevolg van cao-loonontwikkeling volledig wordt doorvertaald in de tarieven. Dat blijkt echter niet of onvoldoende terug te komen in de huisartscontracten van zorgverzekeraars. LHV en InEen hebben dit aangekaart bij de betrokkenen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bevestigt de afspraak over het indiceren en vindt dat zorgverzekeraars transparant moeten zijn over de indexatie in huisartsencontracten.

LHV en InEen hebben onlangs bij alle hoofdrolspelers aandacht gevraagd voor het (niet) naleven van de afspraken uit het akkoord. ZN heeft nogmaals bevestigd dat zorgverzekeraars desgevraagd transparant moeten zijn over de indexatie in de tarieven voor 2019.

Naleving afspraak
De regionale situatie kan uiteraard leiden tot andere tariefafspraken onder de streep, maar er moet wel helderheid zijn over het gehanteerde indexeringspercentage in 2019. ZN koppelt de naleving van deze afspraken over transparantie van de tarieven terug aan de zorgverzekeraars. LHV en InEen zullen aan ZN doorgeven welke verzekeraars geen helderheid geven over de indexering. Er zijn vooral zorgen geuit over de contracten met het Zilveren Kruis. Dit heeft zelfs geleid tot een reportage van Een Vandaag.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *