HBO-V-studenten hebben beperkt beeld van wijkverpleging

HBO-V-studenten hebben beperkt beeld van wijkverpleging

Datum: 9 januari 2018

‘We hebben een groot maatschappelijk probleem als het beeld van studenten HBO-Verpleegkunde over de wijkzorg niet verandert. Maar ook verpleegkundestudenten zelf zijn erbij gebaat dat zij een realistischer beeld meekrijgen over de wijkverpleegkunde. De wijkzorg sluit namelijk veel vaker aan op de ambities van HBO-V-studenten dan zij zich nu realiseren.’ Dat zegt Margriet van Iersel, docent-onderzoeker aan de opleiding HBO-Verpleegkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), op de site van deze onderwijsinstelling.

Margriet van Iersel onderzoekt voor haar promotie of de beeldvorming van HBO-V-studenten over de wijkverpleegkunde realistischer en positiever wordt onder invloed van een nieuw curriculum. ZorgenZ interviewde de promovenda eerder over haar onderzoek: Meer studenten HBO Verpleegkunde beter opleiden voor de wijk.

Eerste stages enorm bepalend voor keuze vakgebied
Van Iersel analyseert in haar recente publicatie de resultaten van haar enquête, die 1058 eerstejaars HBO-V-studenten van zes hogescholen invulden bij de start van hun studie. 71 procent van de ondervraagde eerstejaars Verpleegkunde wil in het ziekenhuis stage lopen. “Slechts’ 5,4 procent van de eerstejaars noemt de wijk (thuiszorg) gewenste stageplek. Ook al gaat het om een stage, die percentages zeggen veel over de toekomst: De eerste twee stages zijn enorm bepalend voor het vakgebied dat studenten later kiezen,” licht Van Iersel toe.

Diverse patiëntengroep scoort hoog
Eerstejaarsstudenten gaan voor hun stagevoorkeur af op beelden van het ziekenhuis en de wijk die mede door de media wijdverbreid zijn. Maar die beelden stroken niet altijd met de werkelijkheid, want de rol van de wijkverpleegkundige is erg veranderd de laatste jaren. In feite past de wijkverpleegkunde vaak juist bij wat studenten zoeken in hun toekomstige baan. Zo konden de eerstejaars in de enquête aangeven wat zij belangrijke punten vinden aan hun toekomstig vakgebied. Een diverse patiëntengroep scoort hoog, evenals uitdaging, verantwoordelijkheid en afwisseling. Het zijn bij uitstek de kenmerken die juist bij de wijkverpleegkunde horen.

Ouderen versus gemixte groep
Studenten denken vaak dat in de wijkverpleging vooral oudere cliënten te vinden zijn. Dat is niet het geval. Studenten weten ook nog niet dat in het ziekenhuis juist ook veel oudere patiënten zijn opgenomen.
Het beeld dat eerstejaars van de wijkverpleegkunde hebben, is kortom beperkt; ze onderschatten de vaardigheden die bij het vak komen kijken. Zo verzamelt de wijkverpleegkundige ook epidemiologische gegevens van mensen uit de wijk voor de gemeente en GGD, om zo voor preventie van een grote bevolkingsgroep te zorgen.

Vernieuwd curriculum moet beeld helpen bijstellen
Het is daarom hard nodig dat studenten tijdens hun studie een reëler beeld meekrijgen van de wijkverpleegkunde. Als hoofd van de curriculumcommissie van de HvA-opleiding HBO-Verpleegkunde heeft Van Iersel meegewerkt aan een vernieuwd curriculum. Inmiddels krijgen HBO-V-studenten in het lesmateriaal meer voorbeelden uit de wijk, en ook voor de klas staan meer rolmodellen uit de wijk. Hogescholen en thuiszorgorganisaties werken nu aan meer stages in de wijk met goede begeleiding.

(Foto Margriet van Iersel: Studio Oostrum en Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *