Handtekeningen in Axel zijn gezet

Handtekeningen in Axel zijn gezet

Datum: 22 april 2015

gezondheidscentrum_axel_zorgenz“Er is de afgelopen jaren steeds meer zorg van de tweede naar de eerste lijn overgeheveld. De huisarts is voor de chronische zorg al helemaal gewend om met verschillende partijen afspraken te maken en door samenwerking tot betere en effectievere zorg te komen. We willen die zorg graag vanuit één gezondheidscentrum kunnen verlenen.”

Yuri Samandar is als huisarts gevestigd in Axel en hij is bestuurslid van de Medische Staf huisartsen en voorzitter van de Farmacie Werkgroep van de proeftuin Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. Hij licht toe dat al in 2009 de gedeputeerde van Heukelom in Zeeland op termijn grote problemen voorzag. Een krimpende regio, waarin de zorg onder druk zou komen te staan en er zijn al langere tijd problemen om zorgverleners naar het dunbevolkte Zeeland te krijgen. Axel werd toen uitgekozen om een proefproject te starten ter realisatie van een gezondheidscentrum.

Zonder Zorgsaam verder
Afgelopen week werd bekend dat de Apotheek Axel, de podotherapeut M. de Smet, alle Axelse huisartsen: dhr. J. Hoefman, dhr. G. Harskamp en dhr. Y. Samandar, de fysiotherapeut van Doeselaar en de gemeente hun handtekening hebben gezet om tot gunning van de bouw over te gaan. ZorgSaam, de organisatie voor zorg in de tweede lijn en thuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen heeft zich teruggetrokken omdat het ziekenhuis in zwaar weer zit. Er zijn gesprekken gaande om voor het deel van ZorgSaam andere participanten aan te trekken, verklaart Yuri Samandar nu.

Samenwerking onontbeerlijk
Hij vervolgt: “In het deel van de huisartsen zullen behalve praktijkverpleegkundigen ook een diëtist, psycholoog, logopedist en ergotherapeut werkzaam zijn. We zijn verheugd dat de overige vijf partijen samen met Woongoed, de bouwheer, nog steeds alles op alles willen zetten om voor de Axelse bevolking tot realisatie van een gezondheidscentrum te komen. Juist in een krimpregio waarbij er door vergrijzing steeds meer zorgvraag komt is die samenwerking onontbeerlijk.”

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *