Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement

Handreiking Trimbos voor Ondersteuning bij zelfmanagement

Datum: 12 januari 2017

handreiking_trimbos_zorgenzSamen met hulpverleners werkzaam in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ en hun cliënten, ontwikkelde het Trimbos-instituut de handreiking Ondersteuning bij zelfmanagement van mensen met chronische psychische problematiek. Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ.

Deze handreiking geeft hulpverleners handvatten voor gespreksvoering om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te ondersteunen in het (her)nemen van de regie en het benutten van eigen krachten en mogelijkheden. De handreiking is mogelijk gemaakt door financiering van fondsNutsOhra.

Passend aanbod ontbrak
Veel patiënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen bereiken met behandeling helaas geen vermindering van hun klachten en ontwikkelen een chronisch beloop. Dat gaat gepaard met ernstig lijden, een toegenomen risico op suïcide en een afname van het maatschappelijk functioneren. Vanwege deze problemen doen mensen met chronische klachten regelmatig een beroep op de hulpverlening. Mensen met stabiele chronische psychische problematiek zouden goed geholpen kunnen worden in de huisartsenzorg of de generalistische basis GGZ. Omdat een passend aanbod voor mensen met stabiele chronische psychische problematiek ontbreekt in de GBGGZ en de huisartsenzorg, is deze handreiking gemaakt.
Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de zorg die mensen met psychische aandoeningen minder afhankelijk zouden moeten maken en veel nadrukkelijker moeten ondersteunen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Deze handreiking is dan ook ontwikkeld vanuit de herstelvisie.

Training
Door HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) is een training ontwikkeld om de toepassing van de handreiking te vergemakkelijken. De training bestaat uit drie dagdelen en kan in company en door inschrijving worden ingekocht. De Handreiking voor hulpverleners in de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ is hier te downloaden. Meer informatie bij Marianne van Bakel (mbakel@trimbos.nl).

(De foto is afkomstig van de cover van de Handreiking van Trimbos)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *