Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd

Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd

Datum: 25 mei 2018

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft onlangs de Handleiding Transmurale Zorgbrug vernieuwd. De al bestaande handleiding is nu onder meer aangevuld en aangescherpt met recente wetenschappelijke literatuur. De Transmurale Zorgbrug slaat een brug tussen zorgverleners in ziekenhuizen en de eerstelijnszorg. Het ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname weer thuis komen.

De handleiding is voor iedereen die interesse heeft in het opzetten, uitbreiden of verbeteren van de Transmurale Zorgbrug (TZB) in de eigen werkomgeving. Ook ZorgenZ publiceerde eerder over dit fenomeen: Fabels Transmurale Zorgbrug ontkracht.

Meer aandacht voor rol huisarts en poh ouderenzorg
De nieuwe versie is uitgebreid met:

  • recent wetenschappelijk onderzoek;
  • meer aandacht voor de rol van de huisarts en praktijkverpleegkundige ouderenzorg;
  • inhoudelijke afstemming op het landelijke toetsingskader ouderen;
  • praktische informatie voor (verdere) implementatie.

Er wordt uitgebreider aandacht besteed aan de rol van de huisarts en de poh-ouderenzorg. Ook is de inhoud afgestemd op het recent verschenen landelijke toetsingskader van en voor ouderen.

Wetenschappelijke onderbouwing
De handleiding beschrijft eerst de aanleiding, relevantie en wetenschappelijke onderbouwing van de TZB als werkwijze. Hierna wordt ingegaan op ontwikkelingen rondom de implementatie. Daarna volgen chronologisch de elementen van de TZB: de screening op het risico op functieverlies, het diagnostisch onderzoek, ook wel comprehensive geriatricassessment (CGA) genoemd, het zorgbehandelplan en de huisbezoeken van de wijkverpleegkundige.

Casus voor en nadat de Transmurale Zorgbrug in stelling is gebracht
In de handleiding is een casus van mevrouw Bundel-Katz opgenomen, eerst in de reguliere zorg en daarna nog een keer, maar nu nádat de TZB in stelling is gebracht. Dit geeft u kijk op de verbeterde zorg voor de patiënt die ook u kunt bereiken, samen met uw partners in de zorgketen voor kwetsbare oudere patiënten. Vervolgens beschrijft deze handleiding alle praktische adviezen en randvoorwaarden voor succesvolle implementatie. In de bijlagen zijn alle benodigde meetinstrumenten en vragenlijsten opgenomen.

Download hier de vernieuwde Handreiking Transmurale Zorgbrug

(Foto: uit de Handreiking)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *