Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Datum: 20 december 2015

euthanasieverzoek_zorgenz‘Hoe stel ik een wilsverklaring op?’ is een onderwerp op de site van de Rijksoverheid. In een wilsverklaring kunnen onderwerpen aan bod komen als: behandelverbod, verklaring over niet-reanimeren, het aanwijzen van een vertegenwoordiger en het opstellen van een euthanasieverzoek.

Dat laatste is natuurlijk nog niet zo eenvoudig. Daarom is afgelopen week de handreiking schriftelijk euthansieverzoek uitgebracht, in twee versies. Eentje voor artsen en een voor patiënten. De handreiking geeft inzicht in de mogelijkheden, maar ook in de moeilijkheden, rondom een schriftelijk euthanasieverzoek. Hoe stel je zo’n document op, en hoe kun je het vervolgens gebruiken?

Vervanging van mondeling verzoek
In een schriftelijk euthanasieverzoek schrijft de patiënt op onder welke omstandigheden hij euthanasie zou willen. Als de patiënt zo ernstig ziek zou worden dat hij zelf niet meer zijn euthanasieverzoek met de arts kan bespreken, vervangt dit schriftelijk euthanasieverzoek een mondeling verzoek om euthanasie. Overigens is het geen garantie voor euthanasie. Een arts kan weigeren een euthanasieverzoek in te willigen, dus ook een schriftelijk euthanasieverzoek. Het is daarom van belang dat de arts en de patiënt na het opstellen van het document met elkaar in gesprek gaan.

Geeft houvast
Met de handreiking wil de overheid een einde maken aan de onduidelijkheid die er heerst in de samenleving over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een euthanasieverzoek, onder andere bij dementie. Het geeft de naasten en de arts houvast bij de keuze voor zorgverlening als de patiënt niet meer zelf kan communiceren. Als er vragen zijn van patiënten en/of familieleden kunnen artsen verwijzen naar de uitleg in deze handreiking.

euthanasieverzoek_artsen_zorgenzZie voorlichting Rijksoverheid: Hoe stel ik een wilsverklaring op met Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek publieksversie en met Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *