Handige tools van ROS Friesland

Handige tools van ROS Friesland

Datum: 19 december 2017

ROS Friesland heeft een aantal tools ontwikkeld voor de zorgverleners in haar regio. Waaronder een methode om te komen tot creatieve oplossingen om deze vervolgens uit te werken tot een uitvoerend plan. Een kaart met initiatieven van persoonsgerichte zorg. En een factsheet over de aanpak van veilige digitale communicatie. Zeker interessant voor adviseurs van andere ROS’en.

ROS Zandbox
Heb je een innovatief idee, of juist een frustrerend probleem waar je een creatieve oplossing voor zoekt? Lees dan de flyer van ROS Friesland over de ROS Zandbox. De naam Zandbox zegt het al: een ruimte waarin deelnemers spelen en bouwen naar eigen fantasie, en waar zij kunnen vormgeven en uitproberen. Aan de hand van methodieken van creatief denken, ‘design thinking’, gaan deelnemers aan de slag met een vraagstuk in de zorg. Het unieke aan deze sessies is, dat de deelnemers afkomstig zijn uit verschillende sectoren en ook dat de cliënt/patiënt hierin een belangrijke rol krijgt. Hierdoor ontstaan de meest creatieve ‘out of the box-oplossingen’. Het doel van de Zandbox is niet alleen te komen tot creatieve ideeën, maar ook om deze vervolgens gezamenlijk uit te werken tot een concreet uitvoerbaar plan.

Inspiratiekaart Persoonsgerichte Zorg
In november 2017 vond in Friesland de eerste bijeenkomst van het Leernetwerk Persoonsgerichte Zorg plaats. In de zomerperiode heeft ROS Friesland een ronde langs verschillende organisaties gemaakt om te kijken naar de voortgang op het gebied van persoonsgerichte zorg. Hieruit bleek dat er veel gebeurt, dat het onderwerp persoonsgerichte zorg de komende jaren blijvende aandacht nodig heeft en dat dit gezamenlijk vorm kan worden gegeven in een Leernetwerk Persoonsgerichte Zorg. De initiatieven rond persoonsgerichte zorg zijn opgenomen in de eerste Inspiratiekaart Persoonsgerichte Zorg.

De uitdagingen van veilige digitale communicatie
Hoe kun je veilig digitaal communiceren met andere zorgverleners? En hoe deel je op een veilige manier informatie met een patiënt? Wat zijn de ontwikkelingen op gebied van digitalisering in de eerste lijn? En hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Tal van vragen die spelen bij eerstelijnszorgverleners. ROS Friesland en St. GERRIT hebben geïnventariseerd waar zorgverleners tegenaan lopen bij digitale communicatie. Daarnaast hebben ze gekeken hoe zorgverleners met de huidige beschikbare middelen hiermee kunnen omgaan en welke stappen er op korte termijn nodig zijn.

De bevindingen zijn opgesteld in een factsheet. Een prima hulpmiddel om te komen tot veilige digitale communicatie in de eerstelijnszorg.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *