Handen ineen voor kwetsbare ouderen

Handen ineen voor kwetsbare ouderen

Datum: 14 augustus 2016

marco_bruggeman_zorgenzIn Eemland sloegen partijen de handen ineen en tekenden op bestuurlijk niveau een intentieverklaring over samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. Met een uniforme werkwijze en een heldere rolverdeling tussen professionals. In het jaarverslag ’15 van Raedelijn staat een interview met Leo Boom, huisarts en medisch directeur van Diamuraal, en met Marco Bruggeman, directeur van Beweging 3.0. Zorgenz neemt het interview over.

“Er komen steeds meer ouderen”, zegt Marco Bruggeman van de thuiszorgorganisatie Beweging 3.0. “Ouderen die vroeger naar een woon-zorgcentrum gingen, blijven nu langer thuis wonen. Dat geeft een ander samenspel tussen huisarts, thuiszorg en wijkverpleegkundige. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. Hoe geef je hieraan op een goede manier vorm?” Leo Boom van de stichting voor ketenzorg in Eeenland Diamuraal herkent dit: “We zagen ouderenzorg op ons afkomen. Het leek ons belangrijk om in de regio een uniforme werkwijze rond ouderen te hebben. We wilden ons hard maken voor een samenhangende ouderenzorg met een heldere rolverdeling voor professionals.”

Kracht van de wijkzorg
Bruggeman: “De wijkverpleegkundige heeft ouderen goed in beeld. Het is zonde om dingen dubbel te doen.” Boom: “We hebben er bewust voor gekozen om de rol van de huisarts wat bescheidener op te stellen in het systeem. Om niet als huisarts het hele domein te claimen, maar de kracht van de wijkzorg te benutten. Om niet concurrerend, maar juist aanvullend en versterkend te zijn.”

“Om niet concurrerend, maar juist aanvullend en versterkend te zijn” – Leo Boom

leo_boom_zorgenzGroot draagvlak
“Wij zijn twee jaar geleden klein begonnen met een aantal pilots in de regio rond kwetsbare ouderen,” zegt Bruggeman. “Op een gegeven moment kwamen we in gesprek met Raedelijn. Zij hebben alle informatie op een onafhankelijke manier gebundeld in een soort startnotitie en daarmee alle partijen aan tafel gekregen.” Boom: “We wilden een groot draagvlak in de regio creëren. Daarom kozen we voor drie grote thuiszorgorganisatie met een specialist ouderengeneeskunde: Beweging 3.0, Amaris Zorggroep en Livore. We hebben het bewust op twee lagen ingestoken. Op praktijk- en op managementniveau. Het meenemen van de bestuurders maakt het aanvankelijk wat complexer, maar zorgt uiteindelijk wel voor een breed gedragen visie en goede borging. Het commitment is nu van beide zijden goed.”

Rollen en verantwoordelijkheden
De rolverdeling en de gedifferentieerde aanpak van het multidisciplinair overleg (MDO) is een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring. “Er zijn veel professionals betrokken bij kwetsbare ouderen,” zegt Bruggeman. “De huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld samenwerken in een digitale omgeving? Iedereen werkt met zijn eigen systeem. Wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid? Hoe kun je bijdragen aan de kwaliteit van zorg? We hebben samen een programma opgesteld, waarin zowel het perspectief van de huisarts als de wijkverpleegkundige is meegenomen.”

“Dat een oudere niet steeds opnieuw zijn verhaal hoeft te doen, maar dat de zorg goed op elkaar aansluit” – Marco Bruggeman

Meerwaarde voor oudere én professional
Boom: “Het resultaat is dat de lijnen nu helderder zijn. Iedereen weet wie waarvoor aanspreekbaar is binnen het MDO en bij wie je moet aankloppen. Er
is een veilige en beschermde digitale omgeving. Zorgverleners weten dat de ICT-gegevens niet op straat liggen. Ook de patiënt heeft toegang tot de eigen gegevens. Alle taken en verantwoordelijkheden hebben we vastgelegd in het zorgprogramma, zoals wie welke vragen stelt en wie de contactpersoon is. Dat voorkomt dat kwetsbare ouderen twee keer dezelfde vragen moet beantwoorden.” Bruggeman: “Er ontstaat een mooie keten, een doorgaande lijn in de zorg, waarin de afspraken naadloos in elkaar over lopen. Een huisarts kan bijvoorbeeld denken, dit stuk kan de wijkverpleegkundige prima doen. Maar dat vereist dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en goed geïnformeerd is. Dat een oudere niet steeds opnieuw zijn verhaal hoeft te doen, maar dat de zorg goed op elkaar aansluit. Dat geeft een gevoel van vertrouwen en rust.”

Raedelijn als smeerolie
Raedelijn heeft bestuurders van de partijen in Eemland bij elkaar gebracht op een gedeelde visie en ambitie tot samenwerken in de wijk rond kwetsbare ouderen. Bruggeman: “Raedelijn was echt de smeerolie in dit proces. Een stuwende en inspirerende kracht. Het begon klein met het ophalen van de informatie van alle organisaties. Van daaruit hebben zij een soort startnotitie opgesteld. Door als onafhankelijke partij de inhoud te bundelen, is het gelukt om alle partijen aan tafel te krijgen.”

Miriam de Kort

Neem voor meer informatie contact op met Raedelijn-adviseur Marian Kesler E mkesler@raedelijn.nl, M 06. 21 10 87 01.

(Foto’s: Raedelijn)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *