GPO verlaagt werkdruk huisarts aanzienlijk

GPO verlaagt werkdruk huisarts aanzienlijk

Datum: 20 december 2017

kwetsbare_ouderen_ros_friesland_zorgenzHet Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) verkleint de werkdruk van een huisarts aanzienlijk”, stelt Yvonne van Dun, huisarts in Amstelveen. “Het investeren in een GPO kost zeker tijd. Maar het levert ongelooflijk veel op en scheelt mij veel werk.” In een GPO zijn tenminste de huisarts, een praktijkondersteuner ouderen (poh-o), een ouderenadviseur en wijkverpleegkundige betrokken. Een specialist ouderengeneeskunde en de apotheker bieden ondersteuning. In een GPO maken zij afspraken over wie op welk moment de juiste zorg kan leveren aan kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder.

“Het lerend effect van het horen van problemen die je collega ervaart rond kwetsbare ouderen is ook groot. Omdat je bovendien binnen het team  zo op elkaar bent ingespeeld, weet je in vergelijkbare situaties wat je moet doen”, vervolgt Yvonne van Dun.

Familie heeft vertrouwen in team
Ze  illustreert: “Vooral  de waarneming in de zomer was vroeger een ramp. Omdat ik in het GPO aanwezig ben bij het bespreken van patiënten van mijn collega, hoef ik bij een acute situatie alleen maar de poh en wijkverpleegkundige uit te vragen die de patiënt goed kennen. Ik kan dan snel een volledige inschatting van de acute situatie maken. Het team pakt het verder op en neemt de nodige maatregelen. Ik merk dat het de familie van een oudere in zo’n kwetsbare situatie vertrouwen geeft dat er een team omheen staat, waardoor ze het langer aandurven thuis.”

Iemand mag ook een beetje kluizenaar zijn 
Veel onderwerpen spelen bij ouderen op welzijnsgebied en niet op medisch gebied. “Wij kregen als huisartsen te veel zaken op onze nek. Het signaleren van eenzaamheid, het ondersteunen van mantelzorg en het aanvragen van dagbehandeling zijn taken die de ouderenadviseur prima op zich kan nemen. Zij namen ons werk uit handen en zorgden er ook voor dat we de oudere meer als persoon dan als patiënt gingen zien. Ook benadrukt de ouderenadviseur wel eens dat de zorg genoeg is. Iemand mag ook een beetje kluizenaar zijn. Maatschappelijk werk is daarbij een vooruitgeschoven post die de vinger aan de pols kan houden, waar dat voor de huisarts soms niet geldt.”

Huisarts Yvonne van Dun

Kwaliteit van zorg omhoog, zowel  van huisarts als wijkverpleegkundige
Van Dun: “Als eerste stap in het wijkgericht werken hebben we met iedere thuiszorgorganisatie contact  gelegd met de wijkverpleegkundige in onze wijk; verpleegkundigen op hoog niveau met wie we afspraken  maken. Als verzorgenden uit haar team een vraag hadden, dan probeerde zij eerst deze vraag zelf op te lossen en als ze er niet uitkwam, besliste zij wanneer de huisarts nodig was. De vraag vanuit de thuiszorg is daarmee altijd een terechte vraag. Als de wijkverpleegkundige belt, dan belt de dokter altijd snel terug. De wijkverpleegkundige koppelt daarna alle gemaakte afspraken met de huisarts terug binnen haar eigen team. Door deze afspraken ging de kwaliteit van zorg omhoog, zowel aan de kant van de huisarts als bij  de wijkverpleegkundige.”

Lees hier het hele interview met Yvonne van Dun.

Dit interview is verschenen in de Reos nieuwsbrief over ouderenzorg.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *