Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed

Goede zorg voor kwetsbare ouderen bij spoed

Datum: 15 januari 2018

Zorgpartijen in en om Zwolle die betrokken zijn bij spoedzorg aan kwetsbare ouderen zijn een proef gestart. Ze willen deze zorg zó goed regelen dat kwetsbare ouderen altijd de juiste zorg krijgen; thuis of in het ziekenhuis. Dan zijn tijdelijke opnamen niet meer nodig. Sleutels tot succes zijn de centrale rol voor de wijkverpleegkundige en deelname van acht zorgpartijen. De proef duurt 22 weken.

Veel ouderen die de spoedeisende hulp of huisartsenpost bezoeken, of die zorg thuis ontvangen via de huisartsenpost, kunnen na behandeling weer naar huis of thuis blijven. Met extra thuiszorg als dat nodig is. Met name in de avonden en weekenden is extra inzet van thuiszorg moeilijk te organiseren. Het leidt tot onnodige ziekenhuisopname of lange wachttijd op de spoedafdeling van Isala, het ziekenhuis in Zwolle. Niet goed voor ouderen én niet goed voor de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis.

Wijkverpleegkundige is spin in web
Projectleider Marja Zwaan: “Deze groep ouderen is niet voor niets kwetsbaar. Vaak houden zij zich thuis nog net staande, maar zodra er onverwacht spoedzorg nodig is, is het wankele evenwicht verstoord. Dan moeten we de nadelige gevolgen zo klein mogelijk houden. Dus bijvoorbeeld niet iemand opnemen in een ziekenhuis als met thuiszorg betere zorg geleverd kan worden. En wél iemand opnemen in een ziekenhuis als dat nodig is. Een ziekenhuisopname heeft vaak voor ouderen nadelige gevolgen, zoals verwardheid en infecties. De wijkverpleegkundige is de spin in het web: die organiseert de zorg voor de oudere thuis of verpleeghuis. We willen zelfs voorkomen dat een kwetsbare oudere naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komt als dat niet nodig is. Daarbij spelen huisarts, ambulancedienst en thuiszorg een belangrijke rol.”

Diverse zorgpartijen doen mee
Het initiatief kwam van Zorgalliantie Zwolle en Regionaal Overleg Acute Zorgketen. De zorgverleners die meewerken aan de proef zijn Isala, thuiszorgorganisaties Icare, Buurtzorg, IJsselheem en Carinova, ambulancedienst RAV IJsselland en huisartsenorganisaties Medrie, Huisartsenvereniging Regio Zwolle, met medewerking van Kenniscentrum ouderenzorg.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *