GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek

GGZ-partijen en eerste lijn werken samen aan zorg op de juiste plek

Datum: 28 juni 2017

V.l.n.r: Annet Spijker-PsyQ, Henrie Henselmans-GGZ Rivierduinen, Ferdinand Oppenhuizen-Knooppunt Ketenzorg en Liesbeth van Londen-Transparant

Patiënten de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. Dat is het streven van GGZ-partijen en eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Gezamenlijk optrekken in het maken van ketenzorgafspraken is daarom essentieel. Op 27 juni heeft een aantal  bestuurders hiertoe een samenwerkingsovereenkomst overtekend. Doel is de samenwerking tussen de huisartsenzorg, Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ met bestuurlijk commitment te ondersteunen en te stimuleren.

Annet Spijker van PsyQ (onderdeel van Parnassia Groep), Henrie Henselmans van GGZ Rivierduinen, Liesbeth van Londen van Transparant en Ferdinand Oppenhuizen van Knooppunt Ketenzorg (multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie) hebben de overeenkomst ondertekend.

Start lag bij ketenzorgafspraken
De basis voor deze samenwerking is in 2016 gelegd bij de start van ketenzorgafspraken tussen eerstelijnsdisciplines (huisartsen, praktijkondersteuners/verpleegkundigen GGZ, apothekers, fysiotherapeuten en diëtisten) en psychologen en psychiaters. De verwijs- en terugverwijsafspraken worden door de zorgprofessionals gemaakt.

Partijen willen regionaal de regie verstevigen
Voortbouwend op het in 2016 door Knooppunt Ketenzorg ontwikkelde zorgprogramma GGZ Angst- en stemmingsproblematiek, hebben de organisaties zich voor dit jaar drie doelen gesteld. Zij willen regionaal de regie verstevigen op het maken en actueel houden van afspraken in de ketenzorg. Ook willen zij nieuwe afspraken opstellen over verwijzen en terugverwijzen, wachttijden verkorten, consultatie en diagnostiek. Tevens maken zij meerjarige afspraken. De partijen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de afspraken.

Knooppunt Ketenzorg: sterke zorg regel je samen
Onder het motto ‘Sterke zorg regel je samen’ werken eerstelijnsprofessionals multidisciplinair nauw samen aan de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek. Multidisciplinair maken eerstelijnszorgverleners een regionaal zorgprogramma rondom een zorgthema. Vervolgens worden afspraken gemaakt over samenwerking met de specialisten. Heldere afspraken tussen eerstelijnszorgverleners onderling en met specialisten dragen er aan bij dat de patiënt kwalitatief goede zorg krijgt op de juiste plek – zo mogelijk dichtbij huis.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *