GGZ-campagne tegen regeldruk

GGZ-campagne tegen regeldruk

Datum: 18 november 2017

GGZ Nederland is samen met de sector gestart met een campagne tegen de hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ is er reeks activiteiten, waaronder reclamespotjes, die wijzen op doorgeslagen bureaucratie. Door die bureaucratie zijn ggz-zorgverleners gemiddeld een derde van hun tijd kwijt aan administratie. 

Eerder zijn huisartsen al gestart met aandacht vragen voor de te hoge administratieve lasten. Ook in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is men het zat. Hulpverleners in de ggz besteden gemiddeld per dag zo’n 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. De regeldruk is dus inmiddels veel te hoog. Een psycholoog is regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf. Het bestuur besteedt steeds meer tijd en geld aan het vormgeven van  verantwoording. Dat gaat ten koste van de zorg van goede psychische zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals als ze daardoor te weinig tijd voor hun patiënten overhouden.

Verantwoording is noodzakelijk
GGZ Nederland benadrukt niet tegen registraties te zijn. Ze vindt dat zorgaanbieders moeten laten zien dat ze kwalitatief goede zorg bieden. Toezicht en controle horen daarbij. Maar de behoefte aan verantwoording is doorgeslagen, stelt ze. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Manifest en ideeen
In een manifest zijn zeven uitgangspunten geformuleerd. Dit is bedoeld om de regelgekte te veranderen. GGZ Nederland verzoekt iedereen het manifest te ondertekenen. Met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.
Bent u het eens met de oproep van GGZ Nederland? Onderteken dan ook het manifest: www.regelgekte.nl.

Wat kan er simpeler en hoe pakken we dat aan? Heeft u nieuwe ideeën om de regelgekte in de ggz te verminderen? Laat van u horen. U kunt goede suggesties mailen naar: minderregelgekte@ggznederland.nl.

 

(foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *