Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker

Gezondheidsproblemen na behandeling borstkanker

Datum: 3 juni 2019

Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor (niet-uitgezaaide) borstkanker, hebben na de behandeling nog jaren last van gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten en concentratieproblemen en geheugenproblemen. Vrouwen die chemotherapie hebben gehad, ervaren de meeste klachten. Goede nazorg, met name in de eerstelijnszorg, is voor deze grote groep vrouwen van belang. Op dat gebied is er in de geboden zorg in de eerste lijn nog veel te winnen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Daarin zijn de gezondheidsproblemen bij borstkankerpatiënten tot vijf jaar na diagnose in kaart gebracht.

Risico op klachten groter bij chemotherapie
In het onderzoek is gekeken naar de kans op klachten per type behandeling. Behandeling met chemotherapie geeft een verhoogd risico op verschillende gezondheidsproblemen: vermoeidheid, problemen met ademhalingswegen, gastro-intestinale klachten, neuropathie en huidproblemen. Ook na hormoontherapie rapporteren vrouwen meer vermoeidheid.

Herkennen klachten van belang voor huisarts
Als artsen meer bekend zijn met de gevolgen van de behandeling bij borstkanker, kunnen ze beter de symptomen herkennen. Dit is van belang voor de specialisten, maar ook voor de huisarts. Want juist de huisarts ziet vaak de patiënten nog lange tijd na het behandelingstraject.

Het monitoren van problemen na behandeling kan nuttig zijn, zoals het geven van voorlichting over voor gezondheidsproblemen, het bevorderen van gezond gedrag, het vroegtijdig identificeren van symptomen en het optimaliseren van de nazorg.

Meer nazorg nodig
In april bleek nog uit een onderzoek van het IKNL en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) dat bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden te weinig nazorg krijgen.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *